Kostenefficiënte abonnementen van Quasir uitleg

Wenst u ook een zorgeloze klachtenprocedure? Wij bieden kostenefficiënte abonnementen
voor alle zorgaanbieders

Flexibele dienstverlening op maat

Voor veel ZZP’ers, grote en kleine zorgorganisaties is een complete detachering van bijvoorbeeld een Klachtenfunctionaris niet van toepassing. Wij bieden daarom ook onze diensten aan middels een abonnement, zo bent u het hele jaar door voorzien van een Klachtenregeling en ondersteunt Quasir u in heel Nederland op het vlak van klachten­, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk. Wij bieden uiteenlopende kostenefficiënte abonnementen. Hiermee voldoet u flexibel aan uw wettelijke verplichtingen conform de Wkkgz, Jeugdwet, Wzd en Wvvgz. Uw abonnement is op maat af te stemmen op de eisen en wensen van uw organisatie.

De voordelen van een abonnement

✓  U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen
✓  Onafhankelijke, professionele expertise
✓  Kostenefficiëntie
✓  Flexibiliteit
✓  Maatwerk
✓  Het hele jaar voorzien van een contactpersoon in geval van een klacht, geschil of vertrouwenswerk
✓  Toegang tot de expertise van een Quasir medewerker zonder dat deze op uw loonlijst staat

Onze abonnementen:

Klachtenfunctionaris

Volgens de Wkkgz bent u als zorgaanbieder verplicht om uw cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris (KF). Maar niet elke zorgaanbieder heeft hiervoor de kennis en capaciteit in huis. Het abonnement Onafhankelijke klachtenfunctionaris op afroep biedt dan uitkomst. Zo beschikt u over een ‘eigen’ onafhankelijke KF zonder de financiële lasten van een dienstverband. De KF op afroep werkt niet bij u op locatie maar is voor cliënten altijd rechtstreeks benaderbaar via telefoon, e-mail en videobellen.

Daarom een KF op afroep via Quasir:

 • U voldoet aan de Wkkgz
 • Volstrekte onafhankelijkheid; de KF is niet bij u in dienst
 • Altijd een KF beschikbaar wanneer het nodig is
 • Kostenefficiëntie
 • Abonnement op maat, afgestemd op uw organisatie

Flexibel maatwerk

Fluctueert het aantal klachten binnen uw zorgorganisatie altijd sterk? Of past een KF in loondienst niet bij de activiteiten, situatie of omvang van uw organisatie? Om uiteenlopende redenen zijn veel zorgorganisaties gebaat bij een flexibele oplossing voor hun verplichte KF. Quasir stemt uw afroepbare KF via maatwerk af op wat uw organisatie nodig heeft.

Een oplossing voor:

 • Kleine en grote zorgorganisaties
 • Zzp’ers
 • Verenigingen
 • Brancheorganisaties

Quasir klachtenfunctionarissen zijn:

 • Onafhankelijk, professioneel en deskundig
 • Gedegen opgeleid en VKIG-geregistreerd
 • Communicatief vaardig met mensen van diverse achtergronden
 • Getraind in bemiddeling zonder te oordelen
 • Gefocust op de-escalatie, klachtenpreventie en zorgverbetering
 • Betrouwbaar wat betreft het omgaan met informatie

Lees meer over onze onafhankelijke klachtenbehandeling.

Calamiteitenonderzoeker (voorzitter)

Heeft er onverhoopt een calamiteit plaatsgevonden in uw zorgorganisatie? Dan is grote spoed geboden met het onderzoek naar de toedracht. Via Quasir verzekert u zich van een onafhankelijk voorzitter van de wettelijk verplichte onderzoekscommissie. Onze commissievoorzitter is voortdurend op afroep voor u beschikbaar.

Voortvarende start van uw onderzoeksprocedure

Met het abonnement bespaart u kostbare tijd wanneer het ertoe doet. Want alle afspraken voor een onderzoeksprocedure leggen we al op voorhand met u vast. Ook krijgt u voorrang bij het beschikbaar stellen van de commissievoorzitter. En u kunt uitvoerig aanspraak maken op onze expertise. Mede hierdoor is het abonnement ook vanuit kostenefficiëntie interessant.

Taken van de onderzoekscommissievoorzitter:

 • Samenstellen van de commissie
 • Taken verdelen
 • Indien nodig externe experts betrekken bij het onderzoek
 • Overzicht behouden
 • Tijd bewaken
 • Onderzoeksrapport aanleveren bij uw Raad van Bestuur

Resultaat

De commissievoorzitter stelt een helder onderzoeksrapport op dat voldoet aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bovendien omvat het aanbevelingen ter verbetering van uw (bedrijfs)processen om soortgelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Daarom een onderzoekscommissievoorzitter via Quasir:

 • Onafhankelijk, professioneel en deskundig
 • Ruime ervaring met rapporteren volgens de PRISMA methodiek
 • Voortdurende focus op het lerend effect
 • Communicatief vaardig met mensen van divers pluimage
 • Gedegen onderzoek zonder te oordelen
 • Strikte vertrouwelijke omgang met informatie

 

Lees meer over ons onafhankelijke calamiteitenonderzoek.

Vertrouwenspersoon op afroep

Hebt u als zorgaanbieder regelmatig cliënten die een vertrouwenspersoon willen spreken? Bijvoorbeeld omdat ze vragen hebben over privéonderwerpen. Of omdat ze moeite hebben met hun omstandigheden of emoties. Via Quasir verzekert u zich op abonnementbasis van een vertrouwenspersoon op afroep. Zo hebt u steeds uw ‘eigen’ vertrouwenspersoon in huis voor een vast aantal uren per week. Hiermee waarborgt u de kwaliteit van uw dienstverlening aan uw cliënten. Quasir heeft altijd meerdere professionele en onafhankelijke vertrouwenspersonen beschikbaar.

 

Cliëntenvertrouwenspersonen voor de Wet zorg en dwang

Quasir is door de Nederlandse Zorgkantoren aangesteld als de officiële aanbieder van cliëntenvertrouwenspersonen volgens de Wzd voor Friesland, Groningen en Drenthe. Lees alles over onze cliëntenvertrouwenspersonen Wzd.

Klachtencommissie Quasir

Deze onafhankelijke klachtencommissie staat open voor alle klachten waarvoor in de wet geen specifieke klachtenregeling is voorgeschreven, alsmede voor klachten op grond van de Jeugdwet.  Dit biedt uw cliënten het recht om een officiële schriftelijke klacht in te dienen over uw organisatie.

 

Een cliënt kan terecht bij de Klachtencommissie Quasir indien:

 • Zorgaanbieder/instelling/bedrijf  een overeenkomst heeft met Quasir waarin dit is geregeld.
 • Voor de behandeling van de klacht in de wet geen specifieke andere procedure staat (behoudens Jeugdwet).
 • In de klachtenreling van de zorgaanbieder/instelling/bedrijf staat dat de cliënt een klacht kan indienen bij de Klachtencommissie Quasir.

 

Accurate, professionele klachtenbemiddeling

Met het abonnement Klachtencommissie van Quasir bent u ervan verzekerd dat u aan de wettelijke eisen voldoet. En mogelijk nog belangrijker: u weet zeker dat elke klacht over uw organisatie accuraat en professioneel wordt behandeld. Dit blijkt in de praktijk essentieel. Want door zorgvuldige klachtenbehandeling is het geschonden cliëntenvertrouwen vaak weer terug te winnen.

 

Klachtencommissie Quasir:

 • Onpartijdige klachtenbemiddeling
 • Onafhankelijk
 • Accuraat
 • Professioneel

Lees meer over de Klachtencommissie Quasir.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Elke zorgaanbieder moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Via Quasir kunt u zich aansluiten bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door de minister van VWS. Zo voldoet u op praktische wijze, op abonnementsbasis, aan uw wettelijke verplichting.

Lees meer over de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz

Onvrijwillige zorg en de wet

 • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), is op grond van de Wzd verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd.
 • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) is op grond van de Wvggz verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wvggz.

 

Voldoen aan de Wzd/Wvggz

Met het abonnement Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz bent u ervan verzekerd dat u aan de eisen van deze beide wetten voldoet. Afhankelijk van de aard van de klacht, formeert de stichting:

 • een klachtencommissie Wzd
 • een klachtencommissie Wvggz

 

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz:

 • Onpartijdig
 • Onafhankelijk
 • Accuraat
 • Professioneel

Lees meer over de Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Vraag om informatie

Wilt u meer weten over onze abonnementen voor zorgaanbieders? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.