logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Trainingen voor de leden van de VvK


De Quasir Academy biedt verschillende trainingen aan voor medewerkers die klachten opvangen en bemiddelen voor zowel zorg, welzijn als overheid.

Mede door de transitie van zorg van centrale overheid naar de gemeentes, wordt er steeds meer gevraagd van de mensen die belast zijn met het opvangen en behandelen van klachten en is juist dit een tijd waarin contact en afstemming tussen zorginstellingen en gemeentes tot stand komen.

De afgelopen 25 jaar is er in de gezondheidszorg in Nederland een structuur ontwikkeld voor klachtenmanagement, die door de inwerkingtreding van de Wkkgz weer enigszins zal veranderen. Overheden hebben hun eigen dynamiek en structuur van klachtenbehandeling. De zorg heeft wat betreft het bemiddelen en behandelen van klachten over het algemeen een voorsprong op de overheden in Nederland.

Dit betekent dat deze verschillende gebieden zorg en overheid, veel van elkaar kunnen leren.  Gesprekstechnieken en mediationvaardigheden voor beide komen voor een groot deel overeen.

Beroepsopleidingen
U kunt bij de Quasir Academy deeelnemen aan de door de SNRO geaccrediteerde opleiding tot klachtenfunctionaris zorgsector. Meer informatie is hier terug te vinden. Verder kunt u de opleiding tot calamiteitenonderzoeker of de opleiding tot herstelcoach volgen. In de loop van de tijd zal het aanbod verder worden uitgebreid. Het is altijd mogelijk om voor een juiste keuze eerst een introductiebijeenkomst bij te wonen of telefonisch u te laten voorlichten door een van de Quasir trainers.

Deze opleidingen zijn bedoeld als u aan het werk wilt als klachtenfunctionaris in de zorg of welzijn of als herstelcoach of u bent net begonnen en wilt uw basis verstevigen. Door deze uitgebreide beroepsopleiding te volgen maakt u kennis met alle facetten van dit mooie vak. Uw trainers komen uit de praktijk en zullen veel praktijksituaties met u behandelen en u zult veel oefenen.

Kijk voor meer informatie over de trainingen met voordeel voor de leden van de VKIG:
– Klachtenmanagement
– Bemiddelingsvaardigheden
Cyclus begeleide intervisie
Gesprekstechnieken voor klachtenopvang
Juridische kaders voor de klachtenfunctionaris
Omgaan met heftige emoties en agressie
Onafhankelijkheid
Spiegelgesprekken
Train de trainer: omgaan met klachten

Leden van de Vereniging voor Klachtrecht (VvK) ontvangen op de losse trainingen korting!

Kies voor Quasir
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Aanmelden voor een opleiding of telefonisch opleidingsadvies:
Gebruik onderstaand aanmeldingsformulier.


Aanmelding vaardigheidstraining, masterclass, workshop of telefonisch opleidingsadvies

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZBTNGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.