logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Doelgroep, doelstelling en resultaat.


Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen bekwamen in het vak van klachtenfunctionaris in de zorg en welzijn. Deze intensieve opleiding biedt u naast de kennis van de praktijk ook persoonlijke ontwikkeling. Het vak van klachtenfunctionaris vraagt veerkracht en een zekere mate van zelfstandigheid en  autonomie.  U dient in staat te zijn tijdens de leergang functioneel feedback te geven, te vragen en te ontvangen. Ook dient u te beschikken over goede beheersing van schriftelijke communicatievaardigheden. Uw werk- en denkvermogen zijn op hbo- of w.o.-niveau.

Doelstelling
De deelnemer beschikt, na het volgen van alle modules en gedegen oefening, over die theoretische kennis en die communicatieve vaardigheden, die deze functie vereist en hij is op de hoogte van de positie van de klachtenbemiddelaar/functionaris.

De deelnemer is in staat eerste opvang te bieden aan de cliënt met een klacht, het probleem te verkennen en te analyseren, en de diverse benodigde gesprekstechnieken toe te passen.

De deelnemer weet welke aspecten van belang zijn bij kwaliteitsbewaking, klachtenmanagement en preventie en is in staat een bijdrage te leveren aan het kwaliteitsbeleid en klachtenmanagement van de instelling.

Resultaat
Na afronding van de door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding tot klachtenfunctionaris kunt u als onafhankelijk klachtenfunctionaris klachten behandelen en de volgende taken uitvoeren:
– gesprekken voeren met klager en/of aangeklaagde,
– bemiddelingsgesprekken voeren,
– rapportages en jaarverslagen maken
– trends signaleren en aanbevelingen doen
– klagers en aangeklaagden informeren over mogelijke klachtwegen
– klagers en aangeklaagden ondersteunen in het proces van klachtbehandeling

U verkent uw grenzen en mogelijkheden als klachtenfunctionaris en ontdekt welke stijl van werken het beste bij u past.

Lees meer over de werkwijze en de modules.

Hier kunt u de brochure downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Geef u op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 15 februari 2018. De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht.

Kies voor Quasir
Bij de opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot klachtenfunctionaris iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond. Gebruik voor het aanmelden voor de introductiebijeenkomst dit formulier.


Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding of telefonisch opleidingsadvies klachtenfunctionaris

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZBTNGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalingsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden of maatwerk voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via het emailadres info@quasir.nl of via telefoonnummer 0561-618711.