logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Cyclus begeleide intervisie


Gegevens:
4 dagdelen á 3 uur

Data:
Bij interesse kan contact worden opgenomen met Quasir via het contactformulier, dit zowel voor in-company trainingen als groepstrainingen.

Tarief:
Normaal tarief € 525,- (excl. BTW)
Korting voor leden VKIG en VvK: 10%

Doel van de begeleide intervisie:
Leren van elkaar, bewust worden van competenties en vaardigheden en deze versterken.
Leren werken met verschillende intervisiemethodes. Na de cyclus zijn de groep en de deelnemers in staat om zelf de intervisie voort te zetten zonder begeleiding.

Doelgroep:
Deze module is voor mensen die klachten opvangen en/of bemiddelen (klachtenfunctionarissen, klachtenbemiddelaars, klachtenopvangers) zowel in de zorg als bij overheid.

Beschrijving:
De functie van klachtenfunctionaris is over het algemeen een functie met veel verantwoordelijkheid. Veel klachtenfunctionarissen werken alleen. Er wordt van hen gevraagd onafhankelijk op te treden, waardoor het soms lastig is binnen de organisatie waar je werkt een sparringpartner te vinden. Des te belangrijker is het om nu en dan je vragen te kunnen stellen en je functioneren te kunnen toetsen aan anderen.
Tijdens deze begeleide intervisie wordt ervaring opgedaan met verschillende methodes.
Het proces is behulpzaam om de ontwikkeling te maken van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Bij aanvang van het proces worden leerpunten besproken. Deze worden gedurende het intervisietraject meegenomen.
Je leert samenwerken aan hetzelfde doel, afspraken maken over gedrag en verantwoordelijkheden.
Je kunt via intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, een probleem, verandervraag of belemmering uitwerken en hanteerbaar maken. Je kunt je vaardigheden analyseren, de verhoudingen helder krijgen en zo nodig een verandering nastreven. Je kunt je communicatieve vaardigheden en eventuele coaching capaciteiten verder gaan verstevigen.

Na de intervisie:
– Ben je in staat om zonder begeleiding intervisie te houden in een groep.
– Je bent je meer bewust van je talenten en leerpunten.

Versterkte kennis, kunde en vaardigheden in deze training:
– Samenwerken
– Communicatieve vaardigheden en coaching capaciteiten

Kies voor Quasir
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Aanmelden:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.


Aanmelding training, aanvraag telefonisch advies of aanvraag informatie over incompany trainingen, masterclasses of workshops

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.