Actueel

Nieuws, blogs en overige updates.

2024

Goede klachtenopvang maakt menselijkheid menselijk

Lees verder

Verhuisbericht

Lees verder

Archief 2023

Leren staat centraal in calamiteitenonderzoek

Lees verder

Samenwerken draagt bij aan succesvol Symposium Van Beklag naar Verbeterslag

Lees verder

‘Een open cultuur is heel belangrijk’ Duurzame inzetbaarheid & vitaliteit stimuleren

Lees verder

Blog: Fellowship over het nieuwe veiligheidsdenken, georganiseerd door Medirisk.

Lees verder

Landelijke CVP Wzd dag op 6 juni 2023

Lees verder

Jaarverslag 2022

Lees verder

Maandag 8 mei, Quasir Ontwikkeldag in Het Eksternest in Almere.

Lees verder

Van de zorg naar klachtenbemiddeling

Lees verder

De kracht van een klacht

Lees verder

Archief 2022

Jaarverslag Klachtencommissie Wzd/Wvggz 2022

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Dagmar Vriends

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Johan Leegemate

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Brenda Frederiks

Lees verder

Cliënten een stem geven.

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Teun Toebes

Lees verder

Niet de schuldvraag maar de leervraag

Lees verder

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang uitgelegd in stripverhaal

Lees verder

In gesprek met Yvonne Steemers, voormalig voorzitter bestuur Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg (SKG), voorloper Quasir BV

Lees verder

Duurzame teamdag CVP WZD

Lees verder

Jaarverslag 2021

Lees verder

‘Onafhankelijkheid en expertise is ons bestaansrecht’

Lees verder

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang betekenen voor uw cliënten?

Lees verder

De klachtenfunctionaris op maat afgestemd op de zorgorganisatie.

Lees verder

Toename in aanvragen voor calamiteitenonderzoek met geweld in de zorgrelatie.

Lees verder

Quasir Groep: Het expertisecentrum in klachten, calamiteiten en geschillen in de Zorg en Welzijnsbranche.

Lees verder

“Calamiteitenonderzoek is meer dan een reconstructie van wat er gebeurd is”

Bemiddeling bij klachten is in het sociaal domein niet fundamenteel anders dan in de zorg. Reden voor Quasir om de bestaande opleiding Klachtenfunctionaris ook aan te bieden voor medewerkers van gemeenten en sociale diensten.

Lees verder

Archief 2021

Jaarverslag 2020

Lees verder

Archief 2020

Beschikt uw instelling over een deskundige onafhankelijke klachtenfunctionaris?

Lees verder

Bent u als organisatie in staat om binnen 5 werkdagen een onafhankelijk calamiteitenonderzoek te laten starten?

Lees verder

Archief 2019

Bent u klaar voor de nieuwe wetgeving voor de GGZ?

Lees verder

De wet zorg en dwang (Wzd) vervangt de BOPZ in 2020. Is uw clientenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris hier al voldoende op voorbereid?

Lees verder

‘Hoe kan het anders, hoe kan het beter. Benut de kracht van de klacht’

Lees verder

Is uw instelling in het kader van de Wzd of Wvggz aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie?

Lees verder

Archief 2018

Herstelcoaching als hulp bij herstel na trauma

Lees verder

Leren we wel voldoende uit calamiteitenonderzoek?

Lees verder

DE NOODZAAK VOOR HET INZETTEN VAN EEN ONAFHANKELIJKE KLACHTENFUNCTIONARIS

Lees verder

Evolutie naar de klachtenfunctionaris 2.0

Lees verder

Archief 2017

Een calamiteit. En nu?

Lees verder

Kent u uw klant wel goed genoeg?

Lees verder

Voldoet u als zorgaanbieder aan al uw wettelijke verplichtingen op het gebied van klachten- en geschillenbehandeling?

Lees verder

Archief 2016

Kies bij een calamiteit voor een onafhankelijk voorzitter van de onderzoekscommissie: een zorg minder!

Lees verder

Onafhankelijke klachtbehandeling. Bent u er klaar voor?

Lees verder

Archief 2015

VIDEO: Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ)

Lees verder

VIDEO: De klachtenfunctionaris – PatientVeilig.nl

Lees verder

Onafhankelijke klachtenbemiddeling neemt cliënten serieus

Lees verder

De kou uit de lucht, snel en professioneel

Lees verder

De kracht van de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.