Bent u als organisatie in staat om binnen 5 werkdagen een onafhankelijk calamiteitenonderzoek te laten starten?

Quasir is gespecialiseerd en ondersteunt organisaties bij klachten, geschillen en calamiteiten in de zorg en het sociaal domein.

Als er in uw organisatie een calamiteit heeft plaatsgevonden, dan kan het uw organisatie in een lastig parket brengen. Immers, het cliëntbelang en medewerkersbelang komen dan heel dicht bij elkaar te staan en uw imago komt daarmee onder druk te staan.

Snel, zorgvuldig en accuraat handelen.
U heeft als bestuurder de plicht om bij een calamiteit binnen de hiervoor wettelijke vastgestelde termijn (8 weken) een ONAFHANKELIJK ONDERZOEK te (laten) uitvoeren naar de oorzaken van het incident of calamiteit. Om snel te kunnen handelen moet u als organisatie dus goed voorbereid zijn en een commissie hebben die hierop kan anticiperen. De calamiteit moet namelijk
binnen 72 uur aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) gemeld worden.

Belangrijke aspecten van het calamiteitenonderzoek.
Het doel van een calamiteitenonderzoek is om lering te trekken uit de ernstige gebeurtenis en
herhaling te voorkomen. Belangrijk voor uw organisatie is om te ontdekken waardoor fouten zijn ontstaan. Ligt het aan de cultuur van het bedrijf, gedrag van medewerkers, onachtzaamheid, werkprocessen etc. Als fouten erkent worden, kunnen deze informatie voor uw organisatie opleveren, waarmee u fouten in de toekomst kunt voorkomen.

In het onderzoeksrapport dient er, naast de oorzaken van het incident of de calamiteit, ook aandacht te zijn voor verbetervoorstellen, met daarin door de leiding onderbouwde verbeterplannen. Verder dient het bestuur de eindrapportage aan te bieden aan de Inspectie binnen de daarvoor wettelijke termijn.

Expertise van de calamiteitenonderzoeker is een must .
Wij benadrukken dat het van groot belang is dat de aan de instelling verbonden calamiteitenonderzoekers genoeg ervaring en vaardigheden bezitten om het onderzoek onafhankelijk en deskundig af te ronden. Quasir levert voorzitters die het onderzoek onafhankelijk kunnen leiden en tevens kan Quasir ervaren onderzoekers leveren die als ondersteuning van de calamiteitencommissie kunnen worden ingezet. Wij zijn betrokken vanaf het inventariserende gesprek met de Raad van Bestuur tot het opleveren van de rapportage met analyse en verbetermaatregelen. Uiteraard zorgen wij samen met u als bestuurder dat het onderzoeksrapport voldoet aan de eisen van de Inspectie.

De calamiteitenonderzoekers van Quasir.
Quasir heeft landelijk in alle regio’s de beschikking over ervaren onafhankelijke calamiteitenonderzoekers. Deze kunt u op afroep inzetten. Uw organisatie kan ook een service abonnement afsluiten. Het voordeel van een abonnement is dat wij binnen 4 werkdagen een voorzitter kunnen leveren. Hiermee kunt u altijd optimaal gebruik maken van onze dienstverlening.

Quasir levert onafhankelijke specialisten die:

– Ervaren, professioneel en terzake kundig zijn
– De rol van onafhankelijk voorzitter op zich kunnen opnemen
– Niet oordelen, maar onderzoeken
– Ervaring hebben met heldere en praktische rapportages
– Gericht zijn op het lerend effect
– Vertrouwelijk met informatie kunnen omgaan

Opleidingen en training voor calamiteitenonderzoekers.
Quasir streeft ernaar om de kwaliteit van het calamiteitenonderzoek organisaties naar een hoger plan te brengen. Daar kan u als organisatie met uw medewerkers ook de vruchten van plukken.

Wij hebben mogelijkheden om binnen uw eigen organisatie trainingen (In-company) te verzorgen. Ook kunnen uw medewerkers bij de Quasir Academy de 4-daagse basisopleiding en vervolgtrainingen doen. Zodoende zijn uw medewerkers in staat om zelf calamiteitenonderzoeken uit te voeren die voldoen aan de eisen van de Inspectie. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat het aantal calamiteiten daardoor in de toekomst zal verminderen en dit dus de kwaliteit van de zorg en uw organisatie ten goede komt.
Doel van deze opleiding is dat u als onderzoeker of voorzitter weet hoe een calamiteitenonderzoek dient te worden uitgevoerd.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?
Wilt u meer weten over de dienstverlening van Quasir voor wat betreft:
 Abonnement onafhankelijk voorzitter/calamiteitenonderzoeker (op afroep)
 De basisopleiding en vervolgtrainingen voor calamiteitenonderzoekers
 Bel 085 – 48 74 012 of u kunt contact opnemen via het contactformulier op de website
van Quasir.

Door Anja van Straten-Scheper, Quasir, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen
Zorg en Welzijn.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Beschikt uw instelling over een deskundige onafhankelijke klachtenfunctionaris?

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.