Quasir CVP ondersteunt cliënten bij onvrijwillige zorg

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) brengt veel teweeg. Allereerst natuurlijk voor de cliënten zelf. Want kort gezegd, bepaalt de Wzd dat cliënten met een psychogeriatrische aandoening en/of verstandelijke beperking recht hebben op een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp). Maar ook voor de zorgaanbieders verandert er veel. Hoe organiseer je die wettelijk verplichte cliëntondersteuning? Waar haal je de kennis vandaan en wie vraag je om advies? Christiaan van Rosmalen vertelt.

 

Friesland, Groningen en Drenthe

Christiaan zette als projectmanager de nieuwe divisie Quasir CVP op. Quasir CVP is door de Nederlandse zorgkantoren aangewezen als de cvp-aanbieder in het kader van de Wzd voor Friesland, Groningen en Drenthe. “Cliënten die onder de reikwijdte van de Wzd vallen – en die al dan niet onvrijwillige zorg ontvangen – hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon die helpt bij onvrede. Denk aan klachten over woon- en leefomstandigheden, begeleiding en de kwaliteit van de onvrijwillige zorg. De cvp’en staan aan de kant van de cliënt. Ze ondersteunen de cliënt in wat hij of zij wil bereiken. De cvp werkt niet voor de zorgaanbieder en is onafhankelijk. Toch zijn de cvp’en er ook voor de zorgaanbieder. Ze geven presentaties en voorlichting en adviseren over alles rondom de Wzd.” De wettelijk verplichte inzet van de cvp – ook wel het ‘gedwongen kader’ genoemd – wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Christiaan van Rosmalen portret

Onvrijwillige zorg voorkómen

Welke cliënten krijgen nu eigenlijk te maken met de Wzd? Christiaan: “De nieuwe wet richt zich op mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap die onvrijwillige zorg ontvangen. Ze kunnen vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw).” In alle gevallen moeten zorgaanbieders een stappenplan doorlopen. Ze moeten de situatie van de cliënt grondig analyseren en de alternatieven voor vrijwillige zorg afwegen. Want anders dan de naam Wzd doet vermoeden, moet onvrijwillige zorg juist zoveel mogelijk voorkomen worden. “Uitgangspunt is dat er alleen zorg wordt verleend waar de cliënt of diens vertegenwoordiger mee instemt, tenzij er sprake is van ‘ernstig nadeel’. Voorbeelden hiervan zijn ernstig lichamelijk letsel, verwaarlozing en psychische, (im)materiële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders.”

 

Pilotfase

Voor zorgaanbieders betekent de Wzd een nieuw en ingewikkeld speelveld. “We zien dat sommige organisaties zich er al uitvoerig op hebben voorbereid, andere laten het eerst op zich afkomen.” De eerste fase van de Wzd is daarom aangewezen als een pilot. En daar zijn de zorgaanbieders blij mee. “Het doel is om in deze pilotfase ervaring op te doen met de functie van cvp en deze verder te ontwikkelen. Wat kan er beter; voor de zorgaanbieder, de cliënt en de cvp? Het is echt een leerperiode voor alle partijen. Quasir CVP is daarin een vraagbaak en helpdesk tegelijk. We merken dat zorgaanbieders het zeer plezierig vinden om de verplichte cliëntondersteuning samen met ons in te richten en uit te voeren. Overigens is inmiddels ook de Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen opgericht om de kwaliteit van de cvp te ondersteunen en te monitoren. Deze instantie zet zich in om voor elke cliënt in Nederland dezelfde kwaliteit te garanderen.”

 

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang cover

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang beschikbaar

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

Lees verder
Guido van het Erve portret

“Kom als klachtenfunctionaris uit je comfortzone”

Vier jaar is Guido van het Erve nu klachtenfunctionaris. Het vak leren is één, maar geïnspireerd en nieuwsgierig blijven een tweede. Hoe pakt Guido dat aan? Zijn tip: kom uit je comfortzone! Lees zijn ervaringen.

Lees verder
Klachtenfunctionaris van Quasir voor sociaal domein aan het werk

Opleiding Klachtenfunctionaris nu ook voor sociaal domein

Bemiddeling bij klachten is in het sociaal domein niet fundamenteel anders dan in de zorg. Reden voor Quasir om de bestaande opleiding Klachtenfunctionaris ook aan te bieden voor medewerkers van gemeenten en sociale diensten.

Lees verder
Individuele coaching van Quasir met een strippenkaart

Strippenkaart voor individuele coaching: voor een frisse kijk op uw werk

Bent u zorgprofessional op het gebied van klachten, cliënttevredenheid, zorgkwaliteit of calamiteiten? Sparren met een coach van Quasir levert waardevolle inzichten op voor uw werk en uw professionele groei.

Lees verder
Quasir Vizier krant cover

LEES NU: Quasir Vizier

Nieuws en interviews rond klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk leest u in de Quasir Vizier. Ons eigen magazine voor zorgprofessionals bevat interessante artikelen over scholing, zorgprofessionals in het veld en meer.

Lees verder
Persoon doet anonieme melding bij de inspectie gezondheidszorg

Een (anonieme) melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en dan?

Elke burger kan misstanden in de zorg melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Maar voor gevolgen heeft dat voor u als zorgaanbieder? Lees wat een (anonieme) burgermelding inhoudt en hoe Quasir u daarbij helpt.

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.