Herstelcoaching als hulp bij herstel na trauma

Herstelcoach een nieuw en waardevol beroep die een succesvolle bijdrage levert door de betrokkene in het herstelproces centraal te stellen.

door Marijke Levelink, manager Quasir Academy

WAT IS HERSTELCOACHING?
Herstelcoaching is een vorm van begeleiding die wordt ingezet na een traumatische gebeurtenis, of het nu naar aanleiding van een medische misser, een verkeersongeval, of zelfs een scheiding of anderszins is, waarbij herstel niet natuurlijk en vanzelfsprekend optreedt.

Het doel van de interventie door een hiervoor opgeleide herstelcoach is een korter ziektetraject, het voorkomen van een negatieve spiraal en het vergroten van de ‘klanttevredenheid’. Een gelukt herstelcoachtraject is daarom in het belang van de betrokkene, maar het levert ook voor de financier van het traject, zoals een schadeverzekeraar, een schadebeperking op.

WAT DOET DE HERSTELCOACH?
Het overkomt veel slachtoffers van een trauma: je moet je leven resetten om weer een nieuwe toekomst voor je te zien. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Soms verloopt dit proces soepel en is er na een periode van verwerking en rouw, voldoende energie en vitaliteit om het leven opnieuw vorm te geven. Soms echter verloopt dit proces minder soepel en treedt er stagnatie op.

Veel letsels na een verkeersongeval zijn ‘niet-objectiveerbaar’. Bij die betrokkenen is medisch niet hard te maken dat er iets aan de hand is. Een whiplash is hiervan het bekendste voorbeeld. Slachtoffers met niet-objectiveerbaar letsel voelen zich nogal eens miskend. Zij willen dat hun letsel wordt erkend, vervallen soms in een slachtofferrol en kunnen dan in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Een herstelcoach, zo leert de ervaring, kan zo’n slachtoffer helpen uit de put te komen. Hij/zij wordt dan ingezet om betrokkene te helpen herstellen van deze traumatische ervaring. Inzet van de herstelcoach heeft als doel het lichamelijk en geestelijk herstel van betrokkene te bevorderen..

‘Een herstelcoachtraject is geslaagd als betrokkene weer zelfredzaam is en zijn leven weer waardevol vindt’. Ellen van den Berg, herstelcoach.

Het uitgangspunt van de herstelcoach hierbij is dat herstel van het trauma bij het slachtoffer zelf ligt (vrij vertaald naar Carl Rogers, Amerikaanse psycholoog en psychotherapeut). Betrokkenen zijn door het trauma en het daarop volgende proces vaak het gevoel van regie over hun eigen leven kwijt. De herstelcoach helpt om deze regie weer terug te krijgen, zodat de betrokkene tot eigen oplossingen komt. Samen maken zij een plan van aanpak, waaraan de betrokkene zich verbindt en waarin
praktische en haalbare oplossingen worden beschreven.

HOE WERKT DE HERSTELCOACH?
De herstelcoach is oordeelsvrij, heeft een open mind en werkt zo min mogelijk sturend. De herstelcoach wordt zonder specifieke opdracht op pad gestuurd en is vooral procesbegeleider. Hij/Zij is goed in staat om de betrokkene aan te spreken op het uitvoeren van het eenmaal gemaakte plan van aanpak en is gesprekspartner voor de belangenbehartiger en verzekeraar.

“Het citaat van Socrates ‘Verwondering is het begin van wijsheid’ vind ik goed passen bij de herstelcoach: zonder oordeel je verwonderen over wat de ander te melden heeft vanuit zijn of haar kwetsbare positie als herstellende en wijsheid leidend laten zijn.”(Linda de Boon, afgestudeerd deelnemer aan de opleiding herstelcoach)

PLEK VAN DE HERSTELCOACH IN HET VELD
In het letselschadeveld heeft de herstelcoach langzamerhand een plek veroverd. Het NIVRE is voornemens in 2018 een register voor herstel gerelateerde dienstverlening te gaan openen, waarin de herstelcoach ook een plek krijgt.

De inzet van de herstelcoach werkt optimaal in trajecten die vragen om een vroege interventie om een (verdergaande) negatieve spiraal te vermijden. In dat kader staat de herstelcoach vooraan als het gaat om inzet van herstelgerichte interventies.

Op dit moment is de herstelcoach met name te vinden in het veld van letselschade (sinds 2009), maar ook het UWV en de instellingen in de gezondheidszorg maken steeds vaker gebruik van herstelcoaches.

MEER INFORMATIE?
De Quasir Academy leidt herstelcoaches op in een SNRO-gecertificeerde opleiding. De opleiding wordt afgerond met een examen.
Om te weten te komen of het beroep van herstelcoach iets voor jou is, kan er een introductiebijeenkomst worden bijgewoond op 24 januari en 22 februari 2018. De opleiding start in maart 2018.
Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Quasir (0561 – 618711). Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website van Quasir.

OVER QUASIR
Vanaf 1987 heeft Quasir een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. De expertise ligt op het vlak van bemiddeling, omgaan met feedback van patiënten en cliënten, bevorderen van verbetering van kwaliteit van zorg en dienstverlening en cliënttevredenheid en herstelcoaching. Onafhankelijkheid, dat juist in het beroep van de herstelcoach een belangrijke rol speelt, is een belangrijk punt van expertise van Quasir.

Meer informatie is terug te vinden op de website www.quasir.nl. U kunt hier ook opleidingen en trainingen vinden voor klachtenfunctionarissen, cliëntvertrouwenspersonen, herstelcoaches en calamiteitenonderzoekers in de zorg en welzijn.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Leren we wel voldoende uit calamiteitenonderzoek?

Lees verder

DE NOODZAAK VOOR HET INZETTEN VAN EEN ONAFHANKELIJKE KLACHTENFUNCTIONARIS

Lees verder

Evolutie naar de klachtenfunctionaris 2.0

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.