Persbericht: Cliëntenvertrouwenspersonen versterken onderlinge samenwerking

Cliëntenvertrouwenspersonen versterken onderlinge samenwerking

Amsterdam, juni 2024 – De aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) Wet zorg en dwang (Wzd) – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – gaan vanaf 1 juli intensiever samenwerken om de ondersteuning voor mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg of opname verder te verbeteren. Deze versterking van de samenwerking wordt ondersteund door de zorgkantoren.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn actief in heel Nederland en bieden onafhankelijke ondersteuning in de rechtspositie van mensen die onder de Wet zorg en dwang vallen. De vier organisaties hebben hun krachten al gebundeld op het gebied van registratie, werkinstructies en communicatie.

De samenwerking wordt uitgebreid met drie focuspunten:

  1. Eén Gezamenlijke Naam:
    Alle CVP Wzd gaan opereren onder één herkenbare naam. Dit verhoogt de herkenbaarheid en vindbaarheid voor cliënten, hun vertegenwoordigers en zorgprofessionals.
  2. Gezamenlijk Opleidingsprogramma:
    Er wordt een gezamenlijk opleidingsprogramma ontwikkeld, bestaande uit een basisopleiding, vervolgopleidingen en andere activiteiten die de deskundigheid bevorderen. Dit garandeert een hoog niveau van kennis en vaardigheden bij alle cliëntenvertrouwenspersonen.
  3. Gezamenlijk Kwaliteitssysteem:
    Een gezamenlijk kwaliteitssysteem wordt opgezet om de kwaliteit van het werk van de CVP Wzd te waarborgen en extern te laten toetsen.

Reactie van de Bestuurders

“Deze intensievere samenwerking stelt ons in staat om nog beter in te spelen op de behoeften van de cliënten en de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verhogen,” aldus de gezamenlijke verklaring van de bestuurders van Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem. “Door onder één naam naar buiten te opereren, een gezamenlijk opleidingsprogramma te implementeren en een uniform kwaliteitssysteem in te voeren, kunnen we onze missie om de rechten en belangen van cliënten te beschermen, nog effectiever vervullen.”

Meer Informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en om een inzicht te krijgen in hun impact, kunt u ons jaarverslag raadplegen op onze website: https://www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl/

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Jaarverslag 2023

Lees verder

Goede klachtenopvang maakt menselijkheid menselijk

Lees verder

Verhuisbericht

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.