Quasir Groep: Het expertisecentrum in klachten, calamiteiten en geschillen in de Zorg en Welzijnsbranche.

Het onafhankelijk perspectief

Door Anja van Straten – Scheper, bestuurder Quasir Groep

Quasir is er voor u en uw cliënten!

Er is iets misgegaan
Voor alle partijen is dit vervelend, met gevolgen voor uw cliënten en het risico van reputatieschade voor u als zorgaanbieder. Quasir biedt diverse oplossingen inzake klachtenbehandeling, calamiteitenonderzoek en geschillenbeslechting. De Quasir Academy geeft op de praktijkgerichte, gedegen en geaccrediteerde opleidingen, trainingen en cursussen. Onze organisatie heeft door de jaren heen het vertrouwen van een groot aantal zorgaanbieders binnen heel Nederland voor zich weten te winnen.

Expertisecentrum
Quasir heeft vanaf 1987, inmiddels 35 jaar (met haar voorloper SKG), een goede reputatie in klachtenbehandeling opgebouwd, die de afgelopen jaren is uitgebreid met calamiteitenonderzoek, geschillenafhandeling en opleidingen. Onze kracht: absolute onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en de gedrevenheid van onze professionals om tot evenwichtige oplossingen te komen.

Vertrouwen
Het is voor u belangrijk om het vertrouwen van uw cliënt terug te winnen. Cruciaal hiervoor is dat u uw klachten, calamiteiten en geschillen zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel aanpakt. Quasir ondersteunt u hierbij, waarbij u voldoet aan de wetgeving (Wkkgz, Wmo, Wzd, Jeugdzorg).

Onafhankelijkheid
Sinds dag één ontlenen wij ons bestaansrecht aan onafhankelijkheid. Alleen volstrekt onafhankelijke bemiddeling, zonder oordeel, tussen partijen in en met gelijke steun aan beide kanten, en onafhankelijk onderzoek brengt verbinding tot stand, wanneer uw cliënten en uw zorgorganisatie tegenover elkaar komen te staan.
Onze professionals begeleiden u bij het met open vizier tegemoet treden van een klacht, calamiteit of geschil, met als eindbestemming: herstel van het wederzijds vertrouwen en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Professionals
Onze klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers, cliëntvertrouwenspersonen (Wzd), opleiders, trainers en adviseurs, allen in dienst bij Quasir, werken voor zorgaanbieders verspreid over heel Nederland.

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Jaarverslag Klachtencommissie Wzd/Wvggz 2022

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Dagmar Vriends

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Johan Leegemate

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Brenda Frederiks

Lees verder

Cliënten een stem geven.

Lees verder

Terugblik 35-jarig jubileum Quasir: Teun Toebes

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.