wat is calamiteit

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, die heeft geleid tot de dood van of ernstige schade voor een patiënt. Het gaat hierbij in de regel om een niet-beoogde, onverwachte gebeurtenis.

De definitie van een calamiteit is wettelijk vastgelegd in de Wkkgz.

Verplicht melden van een calamiteit

Als een calamiteit zich voordoet, is een zorginstelling verplicht om deze te melden aan de IGJ. Meldt een zorginstelling de calamiteit niet (of niet op tijd) kan er een bestuurlijke boete volgen.

Na het melden van een calamiteit, vindt in de regel een calamiteitenonderzoek plaats.

Calamiteit?

Neem contact op voor een snelle oplossing.

Klachtencommissie zorg van Quasir aan het werk

Binnen een dagdeel een reactie.

Bij een calamiteit is snelheid geboden, daarom reageren we binnen een dagdeel met concrete hulp.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.