wie meldt calamiteit

Wie moet een calamiteit melden?

De calamiteit moet worden gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door de Raad van Bestuur van de zorginstantie zelf.

Dit is omschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, afgekort de Wkkgz. Hieronder vallen ook de solistisch werkende zorgverleners

Na een melding volgt een onderzoek

Na het melden van de calamiteit, bepaalt de triage inspecteur van de IGJ wat de vervolgstap wordt.

Bij een calamiteit met fatale afloop zal er in principe altijd een calamiteitenonderzoek plaats moeten vinden, onder leiding van een onafhankelijke onderzoekscommissie.

In dit onderzoek stelt de onderzoekscommissie vast wat aanleiding heeft gegeven voor de calamiteit en wat er is gedaan om vergelijkbare calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

Calamiteit?

Neem contact op voor een snelle oplossing.

Klachtencommissie zorg van Quasir aan het werk

Binnen een dagdeel een reactie.

Bij een calamiteit is snelheid geboden, daarom reageren we binnen een dagdeel met concrete hulp.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.