logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Jaarbeeld 2017 Stichting Zorggeschil is nu te downloaden op www.quasir.nl

Anja Scheper, directeur Quasir BV

 

Samen met Stichting Zorggeschil kijken wij als Quasir alvast graag terug op een bevlogen jaar.

In december 2016 heeft Stichting Zorggeschil, opgericht door de NCZ, de Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland (BTN), Quasir en Vereniging Zorgklant Nederland van de minister van VWS de erkenning gekregen als geschilleninstantie. Vanaf dat moment is er veel gebeurd en is er veel bereikt.

De administratieve organisatie rondom de geschillencommissie staat en de eerste geschillen zijn succesvol bemiddeld en afgehandeld.

In de zorgsector hebben we gemerkt dat er grote behoefte is aan ons aanbod van gecombineerde diensten in het kader van de Wkkgz. Daar zijn we blij om, want iedere zorgaanbieder en cliënt verdient een goede klachtenafhandeling.

Stichting Zorggeschil houdt de geschilleninstantie in stand en faciliteert deze. De klachtenregeling en de klachtenfunctionaris worden verzorgd door Quasir. Met het abonnement op beide diensten beschikken onze klanten over een klachten- en geschillenregeling die aan de Wkkgz voldoet.

Klanten en hun eerste ervaringen

Van de abonnementshouders krijgen zowel Stichting Zorggeschil als Quasir positieve reacties en het aantal aanmeldingen groeit flink met zorgaanbieders uit meerdere branches. Met andere woorden: we helpen met ons gezamenlijke abonnement steeds meer zorgaanbieders en -professionals bij het op orde krijgen en houden van hun klachten- en geschillen afhandeling.

In het jaarbeeld over 2017 vertellen deelnemers zoals ZZP NederlandStichting Adiona (beroepsorganisatie kindercoaches en kinderyogadocenten) en Zorgaanbieder Thuiszorg Rijnstad vertellen uitgebreid over hun eerste ervaringen met Stichting Zorggeschil en het abonnement voor aansluiting bij de Geschilleninstantie Zorggeschil.

Lees of download hier het jaarbeeld over 2017 van de Stichting Zorggeschil.

De laatste belangrijke ontwikkeling van 2017 voor Stichting Zorggeschil betreft het opzetten van een Raad van Deelnemers. Al met al is er door beide partijen veel werk verzet en zijn we samen toekomst-ready. We verwachten dan ook vanaf 1 januari 2018 weer veel overstappers en nieuwe leden.

Eerste succesvolle bemiddeling
De geschillencommissie functioneert inmiddels en de eerste klachten zijn ingediend. Hierbij wordt er door de klachtenfunctionaris eerst ingezet op bemiddeling. Want samen eruit komen heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Inmiddels is het eerste geschil door middel van bemiddeling succesvol opgelost. Verder lopen er verschillende geschillen waarvoor binnenkort een oplossing wordt verwacht.

Informatie
Hier kunt u de recente Whitepage van Quasir over aansluiting bij de Geschilleninstantie Zorggeschil downloaden

Meer informatie over het abonnement “Aansluiting bij Geschilleninstantie Zorggeschil” kunt u verkrijgen door hier het contactformulier in te vullen.

Wilt u meer informatie over de overige abonnementsvormen of opleidingen van Quasir of maatwerk? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0561-618711.