logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Outsourcing / detachering


Verzekerd van professionele klachtafhandeling
Bent u een middelgrote of grote zorginstelling (vanaf 15 fte) en wenst u de klachtbehandeling professioneel te organiseren? Cliënten willen graag ervaren dat degene die hun klacht behandelt onafhankelijk opereert. U wilt onnodige escalatie voorkomen. U wilt erop kunnen vertrouwen dat klachten professioneel worden behandeld U wilt op de hoogte gesteld worden van de feedback van klagers, zodat u  benodigde stappen kunt zetten om herhaling te voorkomen en de zorg en dienstverlening te verbeteren.

Detachering klachtenfunctionarissen
De klachtenfunctionarissen van Quasir komen niet bij u in dienst. Ze opereren onafhankelijk, dat wil ook zeggen dat ze onpartijdig zijn en toewerken naar een oplossing waarin zowel klager als zorgverlener/organisatie zich kan vinden. Quasir beschikt over professionele klachtenfunctionarissen, klachtenbemiddelaars en cliënt- of patiëntvertrouwenspersonen. Ze worden bij u gedetacheerd voor bepaalde of onbepaalde tijd. U bent zo verzekerd van kwalitatief goede dienstverlening op het gebied van klachtenbemiddeling en klachtenmanagement.

Hier kunt u de brochure downloaden.

De klachtenfunctionarissen
Alle klachtenfunctionarissen van Quasir hebben de opleiding klachtenfunctionaris zorgsector gevolgd. Zij bekwamen zich in de voor hun sector (ziekenhuis, verpleeg- & verzorginshuis, thuiszorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg,  etc.) specifieke zaken. Zo is een stevig fundament gelegd voor optimale uitoefening van de functie.
Mediation, bemiddelen, registreren, rapporteren, signaleren en aanbevelingen formuleren zijn onmisbare vaardigheden voor een klachtenfunctionaris. Ook geven de klachtenfunctionarissen de organisatie advies over de professionalisering van uw klachtenmanagement door de hele organisatie en kunnen ze workshops voor medewerkers verzorgen.

Tweemaal per jaar volgen ze bij de Quasir Academy bijscholing. De klachtenfunctionarissen hebben collega’s waarmee ze in intervisiebijeenkomsten hun ervaringen kunnen delen, teneinde van alle ervaringen te leren. Het hebben van collega’s waar ze bij ingewikkelde zaken te rade kunnen gaan noemen de bemiddelaars zelf een groot voordeel van het werken voor Quasir.

Tijdelijk vervanging nodig?
Bent u een grote zorginstelling en heeft u voor een kortere periode een klachtenfunctionaris nodig? Bijvoorbeeld wegens zwangerschapsverlof of ziektevervanging? De klachtenfunctionarissen van Quasir zijn degelijk opgeleid en ervaren in het veld. Hierdoor zullen ze snel het werk in uw organisatie kunnen oppakken en aansluiten bij de werkwijze die u mag verwachten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.


Aanvraag telefonisch adviesgesprek

email-handtekening-quasir-728x90

Waarin bent u geïnteresseerd?

Uw persoonlijke gegevens (verplicht):

Achternaam

Voornaam

E-mail adres

Telefoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Beroepsachtergrond:

Functie

Werkzaam bij organisatie

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):

Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieStichting ZorggeschilVKIGVvKNCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)ZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze


Toestemming (verplicht):

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.


Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!