Klachtencommissies overleg

Voldoe aan uw wettelijke
verplichtingen via onze klachtencommissies

Klachtenprocedure in het kort

De klachtencommissie Quasir voert via schriftelijke hoor en wederhoor een onderzoek uit naar de oorzaak van de klacht. Vervolgens zal de klachten commissie de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Zij kan hierbij aanbevelingen doen ter verbetering bij het bestuur of directie van de zorgverlener/zorgaanbieder. De klachtencommissie kent geen letselschadevergoeding toe en neemt geen letselschadeclaims in behandeling.

Op de behandeling van klachten zijn het Reglement Klachtencommissie Quasir en de Privacyverklaring Quasir van toepassing.

Indienen van een klacht

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de Klachtencommissie Quasir, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met hun klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Quasir:


Klachtencommissie Quasir

t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

U kunt uw klacht ook per e-mail versturen naar: kcquasir@quasir.nl

KLACHTENCOMMISSIE QUASIR

De klachtencommissie Quasir is beschikbaar voor klachten met betrekking tot  jeugdzorg, WMO, andere niet Wkkgz, of voor uitspraak bestuur.

Algemeen

Quasir biedt sinds 2011 een klachtencommissie voor zorgaanbieders. Cliënten van zorgaanbieders konden hun klachten indienen bij de klachtencommissie Quasir . De klachtencommissie heeft vele klachten behandeld. Door de wetswijziging in 2016, waarin de Wkkgz zijn intrede deed was de klachtencommissie niet meer verplicht. Binnen de Wkkgz is een door de minister erkende geschillen commissie verplicht. Quasir kan een aansluiting bieden op de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. In 2019 is de Stichting klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht waarin Wzd en Wvggz klachten kunnen worden behandeld.

De klachtencommissies bestaan uit:

  • De voorzitter, een mr. met ruime ervaring op het gebied van klachtenafhandeling en wetskennis in zorg en welzijn.
  • Ambtelijks secretaris, welke de klachtopvang, administratie en rapportage verzorgt
  • Leden met expertise over de inhoud van de klacht

Per klacht wordt de commissie samengesteld.

Jaarlijks wordt per commissie een jaarverslag gemaakt, deze zijn terug te vinden op deze pagina en worden de uitspraken geanonimiseerd op deze website geplaatst. 

Op verzoek van onze aangesloten zorgaanbieders hebben wij onze klachtencommissie Quasir  in stand gehouden. Omdat in de Jeugdwet de klachtencommissie wel verplicht is en in de WMO deze klachtencommissie ook ingezet kan worden. Tevens kan de klachtencommissie ingezet worden om invulling te geven om  aan de vereiste termijn binnen de Wkkgz te voldoen. Te weten dat de zorgaanbieder een uitspraak moet doen binnen 6 tot 10 weken.

Deze onafhankelijke klachtencommissie Quasir  staat dus open voor alle klachten waarvoor in de wet geen specifieke klachtenregeling is voorgeschreven (bijvoorbeeld WMO), alsmede voor klachten op grond van de Jeugdwet. En deze klachtencommissie is in te zetten vanuit de zorgaanbieders om een uitspraak te doen inzake een Wkkgz klacht. In de klachtenregeling van de zorgaanbieder dient dit dan opgenomen te zijn.

Een cliënt kan terecht bij de Klachtencommissie Quasir indien:

  • Zorgaanbieder/instelling/bedrijf  een overeenkomst heeft met Quasir waarin dit is geregeld.
  • Voor de behandeling van de klacht in de wet geen specifieke andere procedure staat (behoudens Jeugdwet).
  • In de klachtenreling van de zorgaanbieder/instelling/bedrijf staat dat de cliënt een klacht kan indienen bij de Klachtencommissie Quasir.

Abonnement

Zorgaanbieders kunnen zich aansluiten via ons abonnement

U kunt als zorgaanbieders, zich aansluiten bij de Klachtencommissie Quasir via een abonnement.

Voor de aansluiting wordt een vast bedrag per jaar betaald, klachtenafhandeling wordt per klacht verrekend op uren basis.

De klachtencommissie heeft een voorzitter, ambtelijk secretaris en leden met expertise, allen met jarenlange ervaring. Voor cliënten is de klachtencommissie te bereiken via de ambtelijk secretaris:

Jaarverslagen klachtencommissie Quasir

 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Quasir Klachtencommissies vergadering

Sluit u aan bij een klachtencommissie
via een abonnement

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over de klachtencommissie Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.