Klachtencommissies overleg

Uitspraken Klachtencommissie
Wzd/Wvggz

De Klachtencommissie Wzd/Wvggz van Quasir is verplicht om haar uitspraken in geanonimiseerde vorm te publiceren op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) respectievelijk de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De onderstaande uitspraken zijn daarom niet herleidbaar tot personen.

 

  nummer   datum  onderwerp klacht    gegrond/ongegrond
  KC.wzd-21.01   2 april 2021 gedwongen medicatie
beperking bewegingsvrijheid
ontbreken zorgplan
niet volgen stappenplan
   gegrond
  KC.wzd-21.02   30 september 2021 Klaagster (psychogeriatrische patiënte) verbleef in de instelling van Aangeklaagde op grond van een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf waarvan de geldigheid was afgelopen en klaagster een periode zonder machtiging opgenomen is geweest.

 

   gegrond
  KC.Wvggz-21.03   1 december 2021 De aan de Commissie voorgelegde klacht heeft betrekking op de beslissing tot en de uitvoering van verplichte zorg en bestaat uit de navolgende klachtonderdelen:
1) Verplichte medicatie
2) Verplichte medische controle/bloedafname
a. Fouten in uitvoering van eerdere medische controles;
b. Voorgenomen/toekomstige medische controles.
   deels gegrond / deels ongegrond
KC.Wvggz-21.04  5 januari 2022 De aan de Commissie voorgelegde klacht heeft betrekking op de beslissing tot en de uitvoering van verplichte zorg ex art. 3:2 lid 2 Wvggz en bestaat uit de navolgende klachtonderdelen:

1) De beslissing tot het verlenen van de verplichte zorg.
2) de uitvoering van de verplichte zorg.

Klager verzoekt om toekenning van een schadevergoeding.

 

   deels gegrond / deels ongegrond
KC.Wvggz-22.01  22 juli 2022 De klacht heeft betrekking op de beperking van de intramurale en extramurale vrijheden.

Klager verzoekt om toekenning van een schadevergoeding.

   gegrond
KC.Wvggz-23.01  20 maart 2023 (TBS met voorwaarden)
Beperking bewegingsvrijheid
  Gegrond
Schadevergoeding toegekend
Quasir Klachtencommissies vergadering

Sluit u aan bij een klachtencommissie en/of
geschilleninstantie via een abonnement

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over de diverse klachtencommissies zorg en/of de geschilleninstantie zorg waar u zich bij kunt aansluiten via Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.