Klachtencommissies overleg

Voldoe aan uw wettelijke
verplichtingen via onze klachtencommissies

Klachtencommissie Wzd/Wvggz

 

Onvrijwillige zorg en de wet

  • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), is op grond van de Wzd verplich
    t om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd.
  • Iedere zorgaanbieder die ‘onvrijwillige zorg’ verleent in de zin van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) is op grond van de Wvggz verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wvggz.

Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Stichting Quasir B.V. heeft hiervoor de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht. De stichting houdt een klachtencommissie Wzd/Wvggz in stand. Uit de leden kan, afhankelijk van de aard van de klacht, een klachtencommissie worden geformeerd:

  • een klachtencommissie Wzd
  • een klachtencommissie Wvggz

Op de behandeling van klachten is het Reglement  Klachtencommissie Wzd
dan wel het Reglement  Klachtencommissie Wvggz van toepassing.

Bekijk hier de privacyverklaring.

Recente uitspraken Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Bekijk alle uitspraken sinds 2021 door de Klachtencommissie Wzd/Wvggz.

Abonnement

U kunt zich aansluiten bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz via een abonnement.

Jaarverslagen klachtencommissie Wzd/Wvggz

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Klacht indienen bij de Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Raad van Deelnemers

De stichting kent een Raad van Deelnemers (RvD), samengesteld uit representatieve organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Alleen de RvD gaat over de benoeming van de leden en de reglementen. Dit maakt dat de klachtencommissies onafhankelijk en representatief zijn en in alle opzichten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Klachten indienen via klachtenformulier

Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht zich richt, is aangesloten bij de door de stichting in stand gehouden Klachtencommissie Wzd/Wvggz, dan kunnen de cliënten van de zorgaanbieder zich met Wzd-klachten of Wvggz-klachten rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Wzd/Wvggz. U kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier Wzd of klachtenformulier Wvggz. Op de behandeling van klachten door de klachtencommissie is de Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz van toepassing.

Klik hier voor het klachtenformulier Wzd
Klik hier voor het klachtenformulier Wvggz
Klik hier voor Privacyverklaring Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Opsturen klachtenformulier

Wanneer uw instelling of solistische zorgaanbieder bij Quasir het abonnement Klachtencommissie Wzd/Wvggz heeft afgesloten, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Wzd/Wvggz

T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Voor zowel de Klachtencommissie Wzd als de Klachtencommissie Wvggz kunt u het ingevulde formulier ook per e-mail versturen naar: klachtencommissie@quasir.nl

Telefoon: 06 – 82822358

Quasir Klachtencommissies vergadering

Sluit u aan bij een klachtencommissie
via een abonnement

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over de klachtencommissies waar u zich bij kunt aansluiten via Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.