Quasir privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door de entiteiten van de Quasir groep, te weten Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV en Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 01125783, 76236188, 76654567 en 77019695. Ieder van de entiteiten is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de eigen bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten. Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze privacyverklaring zijn dan ook Quasir BV, Quasir CVP BV, Quasir Academy BV of Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz. De verwerkingsverantwoordelijke wordt hierna aangeduid met “Quasir”.

Verwerken persoonsgegevens

• persoonlijke contactgegevens 

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

• overige persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, dan worden uw contactgegevens 12 maanden na ontvangst verwijderd. Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacyrechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website.

Cookies

Quasir kan op haar website gebruik maken van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Het uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond. Het aantal advertenties blijft hetzelfde. Tevens kan het uitschakelen van cookies het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics

Quasir maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Quasir website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Quasir heeft hier geen invloed op. Quasir heeft aan Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.