logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Kom 24 januari of 22 februari naar de Quasir introductiebijeenkomst voor de opleiding tot Herstelcoach

 

Quasir organiseert volgend jaar voor de vijfde keer de gespecialiseerde opleiding Herstelcoaching.

Met het oog hierop worden op zowel 24 januari als 22 februari 2018 introductiebijeenkomsten gehouden. Sinds de start van deze SNRO geaccrediteerde opleiding hebben inmiddels 23 herstelcoaches de opleiding met succes afgerond, terwijl momenteel de vierde editie nog loopt tot februari 2018.

De opleiding Herstelcoaching bestaat uit verschillende modules: het slachtoffer centraal, competenties herstelcoach, letselschade, stijlflexibiliteit, psychosociale basiskennis, coachingtechnieken en rapporteren en communicatie over het plan van aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van gevarieerde werkvormen, er wordt gewerkt met door trainers en deelnemers aangedragen cases uit de praktijk, waardoor de stof optimaal aansluit bij ieders dagelijkse werksituatie.

De opleiding omvat 10 dagen (20 dagdelen) en is verspreid over 9 maanden. Verder is een stage van minimaal één dag verplicht, houden de deelnemers in de opleiding intervisie met elkaar en wordt de opleiding afgesloten met een plan van aanpak, een praktijkexamen en een schriftelijk examen. Na het volgen van deze opleiding heeft de cursist zijn/haar coachingsvaardigheden en kennis over relevante wet- en regelgeving versterkt, meer geleerd over het omgaan met ‘ja-zeggers, maar nee-doeners’, denken in belangen, het herkennen van en anticiperen op drijfveren.

Succesvolle afronding van het examen resulteert in het diploma van de door de SNRO geaccrediteerde opleiding tot herstelcoach.

Voor meer info en aanmelden: http://bit.ly/Info-Herstelcoach