calamiteitenonderzoek zorg

Symposium: van Beklag naar Verbeterslag

In 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht gegaan. Wat doet Geschillen-commissie Zorggeschil zoal? Welke klachten, geschillen of calamiteiten passeren de revue? Hoe worden ze behandeld? Hoe kunnen deze voorkomen worden? En vooral; wat kan geleerd en verbeterd worden?

Datum:
Dinsdag 7 november 2023

Locatie:
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum Driebergen

Workshops:

  • Calamiteitenonderzoek
  • Safety II
  • Leren van klachten, calamiteiten en geschillen
  • Wat is de rol van cliëntenraad bij klachten/geschillen
  • Agressie en geweld in de zorgrelatie, specifiek GGZ
  • Moreel beraad en Ethiek in de Zorg
  • Onafhankelijkheid en de rol van de Klachtenfunctionaris
  • De moraal van de Klachtenfunctionaris (ethische dilemma’s)

Programma:
09.30 uur   ontvangst
10.00 uur   start Symposium
10.05 uur    Roland Friele
10.45 uur   Roger Kerff
11.20 uur    Karien Wolt
11.55 uur    Miriam Kroeze
12.30 uur   Netwerk Lunch
13.30 uur   Diverse workshops met o.a. Marije Stegenga van Relief
16.00 uur   Afsluiting met een drankje

Parkeren is gratis:
P+R Driebergen-Zeist Stationsweg 15B
3972 KA Driebergen-Rijsenburg

Kosten:
Dit symposium verzorgen wij kosteloos voor de leden van Stichting Zorggeschil
Open inschrijving € 185,-
Abonnementhouders en opdrachtgevers van Quasir € 85,-

Maximaal 150 deelnemers. .

Aanmelden?
Stuur een e-mail naar secretariaat@quasir.nl met uw naam, naam organisatie, factuurgegevens, telefoonnummer en email.

Prof. dr. ir. Roland Friele – Nivel

Klachtafhandeling heeft mijn bijzondere aandacht, bijvoorbeeld bij het project Open in de zorg. Daarin wordt onderzocht hoe we opener en eerlijker kunnen omgaan met klachten en incidenten in de zorg. Binnen en buiten het Nivel werk ik samen met veel verschillende partners. Het is altijd een uitdaging om in zo’n diverse groep tot een gezamenlijk resultaat te komen, zoals bij de evaluatie van de jeugdwet, de wet op de orgaandonatie en de zorgverzekeringswet. Ik vind dat ons werk bijzondere resultaten moet opleveren, voor onderzoekers en opdrachtgever. Ik hoop altijd op een verrassing.

Roger Kerff – Registerplein

De kern van mijn expertise zit in bestuur van en toezicht op non-profit-organisaties. In verschillende rollen als bestuurder, adviseur, toezichthouder en directielid ken ik het reilen en zeilen van organisaties van binnenuit en kan ik goed schakelen tussen die verschillende perspectieven. Elke rol vraagt immers een andere blik, het anders inzetten van competenties en invloedstijlen. Omdat ik die verschillende perspectieven uit persoonlijke ervaring ken, word ik geregeld gevraagd te adviseren en te coachen over organisatie-ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en governance. Naast mijn werk als directeur-bestuurder bij stichting Registerplein ben ik dan ook zelfstandig actief als coach en adviseur.

Karien Wolt – IGJ

Karien Wolt is manager incidententoezicht ouderenzorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We realiseren ons goed dat zorg mensenwerk is en dat incidenten kunnen plaatsvinden. Goed onderzoek naar het incident in een cultuur van openheid en transparantie, kan helpen om ervan te leren en om zo de zorg in de toekomst te verbeteren. We realiseren ons ook dat incidenten en calamiteiten een groot effect hebben op de betrokkenen. De client, familie en de zorgverleners. Daarom kijken we ook hoe de zorgaanbieder heeft gehandeld na de calamiteit. Zijn de client en de familie betrokken bij het onderzoek? Hoe is de (na)zorg voor de zorgverlener geweest? Is er ruimte om de calamiteit in teamverband te bespreken?

De kwaliteit van onderzoeken naar calamiteiten in de zorg is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat vraagt van ons om het toezicht daarop aan te laten sluiten. Het incidententoezicht van de inspectie is dan ook continue in ontwikkeling, om er zo voor te zorgen dat wat we doen het meest effectief is.

Miriam Kroeze – MediRisk

Miriam Kroeze is als sociaal wetenschapper gespecialiseerd in patiëntveiligheid en veranderkunde. Begin 2000 introduceerde zij samen met een kinderarts het Veilig Incident Melden in zorgorganisaties. Zij was projectleider in het landelijke VMS Veiligheidsprogramma en heeft diverse verandertrajecten begeleid in de zorg voordat zij senior adviseur medisch risicomanagement bij MediRisk werd. Sinds 2016 neemt zij deel aan internationale netwerken op het gebied van het nieuwe veiligheidsdenken en resilience. Zij heeft de afgelopen jaren tientallen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties begeleid bij een praktische invulling en aanpak vanuit het nieuwe veiligheidsdenken. Daarbij hoort ook een herstelgericht perspectief na incidenten. Recent ronde zij een coaching opleiding af.

Drs. Marije Stegenga – Relief

Drs. A.M. (Marije) Stegenga is stafmedewerker bij Reliëf. Marije is theoloog en momenteel werkzaam als ethicus in de zorg, teamcoach en docent. Haar specialisme is leiderschap en organisatieontwikkeling met oog voor de inspiratie van zorgprofessionals. Daarnaast is zij auteur van de methode voor moreel beraad; ‘dilemma’s in kaart’.

Onverwachts verhinderd?

Heeft u zich aangemeld en bent u op 7 november verhinderd? Geef uw uitnodiging door aan iemand anders en laat het ons even weten.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan kunt u zich kosteloos afmelden voor 23 oktober.

Na deze datum zijn wij bij afmelding of niet aanwezig zijn genoodzaakt € 85,- voor no show in rekening te brengen.

U kunt contact met ons opnemen via Daisy Hope daisyhope@quasir.nl of 06-30603906

Over ons

Quasir Groep is hét expertisecentrum voor calamiteiten, klachten en geschillen. Wij beschikken over een professioneel team met jarenlange ervaring met het behandelen van klachten en het beoordelen van calamiteiten, bij een breed scala aan zorgverleners.

Met onze kennis en expertise helpen we uw zorgstelling om uzelf verder te ontwikkelen als het gaat om het leren van calamiteiten en omgaan met klachten. Hierdoor doet u waardevolle inzichten op, waarmee u protocollen en beleidsregels kunt verbeteren voor zowel de uitvoering als de inrichting van uw kwaliteitsbeleid.

Quasir Groep is actief sinds 1987. Inmiddels profiteren ruim honderd zorgaanbieders van de kennis en expertise van onze calamiteitenonderzoekers en klachtenfunctionarissen.

Zoekt u een onafhankelijk, professioneel bedrijf om uw calamiteit op te lossen. Bel Quasir op 085-4874012
Een onafhankelijke blik werpen op een calamiteit? Quasir biedt professionals met ruime ervaring op dit gebied.

Quasir heeft een brede blik op het werkveld

Bij Quasir beschikken we over meerdere specialisten met ieder een jarenlange staat van dienst in het voorzitten van calamiteitencommissies. Doordat we onze expertise en kennis beschikbaar stellen aan meerdere zorgaanbieders, beschikken we over een brede blik op het werkveld.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.