Vacature psychiater Stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz

Iedere zorgaanbieder die “onvrijwillige zorg” verleent in de zin van de Wzd en/of de Wvggz is verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd en/of Wvggz. Quasir heeft hiervoor de stichting Klachtencommissie Wzd/Wvggz opgericht. De stichting houdt een Klachtencommissie Wzd/Wvggz in stand. Uit de leden kan, afhankelijk van de aard van de klacht, een Klachtencommissie Wzd of een Klachtencommissie Wvggz worden geformeerd.

De stichting zoekt ten behoeve van de Klachtencommissie Wvggz een psychiater als lid-deskundige. Als lid van de Klachtencommissie heeft u een verantwoordelijke rol waarbij u in staat bent zowel de patiënt als behandelaren te horen en alle rechten, belangen en verantwoordelijkheid goed te wegen.

Wat gaat u doen?

De Klachtencommissie onderzoekt en beslist over de klachten van patiënten, vertegenwoordigers en/of naasten over beslissingen van de aangesloten zorgaanbieders ten aanzien van “onvrijwillige zorg. De Klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een lid-deskundige en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Nadat aangeklaagde schriftelijk heeft gereageerd op de klacht, worden klager en aangeklaagde mondeling gehoord.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid. De commissie kan in haar uitspraak, naast een beslissing over de gegrondheid van de klacht, een beslissing vernietigen en kan tevens de zorgaanbieder opdracht geven om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. Tevens kan zij in haar uitspraak de zorgaanbieder opdragen om een schadevergoeding te betalen.

Iedere maand vinden een aantal klachtenprocedures plaats. Hoeveel precies is uiteraard afhankelijk van het aantal klachten die zijn ingediend. Een klachtenprocedure zal voor een lid-deskundige tussen de 3,5 en 6 uur in beslag nemen (dit is inclusief hoorzitting, voorbereiding en uitspraak).

Wat bieden wij u?

  • Een interessante functie in een commissie die van groot belang is voor het klachtrecht van patiënten en hun naasten;
  • Een vaste (marktconform) vergoeding.

Wie zoeken wij?

  • U behoort tot de beroepsgroep van (BIG-geregistreerde) psychiaters en bij voorkeur affiniteit met de behandeling van klachten.
  • U beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in de brede ggz, waarbinnen minimaal ervaring op een klinische opname-afdeling met patiënten met complexe ggz problematiek;
  • U beschikt over actuele kennis van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz);
  • U beschikt over voldoende vaardigheden en tact om samen met de andere leden invulling te geven aan de behandeling van de klacht;
  • U verricht de werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig;
  • U bent bereid om op afroep (minimaal) vier maal per jaar deel te nemen aan de behandeling van een Wvvgz-klacht en in dat kader af te reizen naar de locatie waar de hoorzitting plaats zal vinden.

Meer informatie

Enthousiast geworden maar heeft u nog vragen? Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Anja van Straten – Scheper, bestuurder Quasir Groep, tevens bestuurder van de stichting (06 532 105 58). Of mr. Wouter Morselt, voorzitter van de Klachtencommissie Wzd/Wvggz (06 454 767 43)

Sollicitatie

Is uw belangstelling gewerkt? Graag zien wij uw sollicitatie tegemoet. U kunt deze mailen naar sollicitatie@quasir.nl, t.a.v. Natalie van Rosmalen (Manager HRM / Personeelsfunctionaris Quasir groep).

Nieuwsbrief nieuwe website Quasir
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.