Klachtencommissies overleg

Vertrouwenspersoon

Bent u een kleine of grote organisatie, ZZP’er, vereniging of brancheorganisatie en wilt u uw cliënten bij onvrede over de zorgverlening laten ondersteunen door een professionele en onafhankelijke vertrouwenspersoon dan biedt Quasir hiervoor de oplossing.

Bij Quasir heeft u als zorgaanbieder de keus uit een “Abonnement vertrouwenspersoon op afroep” of “Vertrouwenspersoon detacheren”. .

Ons bureau beschikt over professionele en onafhankelijke vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon kan bij u voor bepaalde of onbepaalde tijd worden gedetacheerd. U bent zo steeds verzekerd van kwalitatief goede dienstverlening aan uw cliënten.

Tweemaal per jaar krijgen onze medewerkers bijscholing vanuit de Quasir Academy. Verder volgen alle vertrouwenspersonen, klachtenfunctionarissen en calamiteitenonderzoekers intervisiebijeenkomsten om hun ervaringen te delen. Met als doel ervan te leren, zowel voor zichzelf als de opdrachtgevers van Quasir. Het hebben van collega’s met wie ze bij ingewikkelde zaken kunnen sparren – noemen onze medewerkers een groot voordeel van het werken vanuit Quasir bij organisaties in de zorg, welzijn of het sociaal domein.

Abonnement vertrouwenspersoon op afroep

Wilt u op afroep aan uw cliënten een vertrouwenspersoon beschikbaar stellen? Hiervoor is het abonnement vertrouwenspersoon op afroep. Door afsluiting van dit abonnement kan uw cliënt binnen redelijke tijd beschikken over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een hele geruststelling waardoor u zich als zorgaanbieder bezig kunt houden met dat waar uw kracht ligt.

De inzet van een onafhankelijke vertrouwenspersoon op afroep wordt verzorgd door ons landelijk opererende team met ervaren vertrouwenspersonen. Doordat Quasir, naast detachering, de diensten van de vertrouwenspersoon aanbiedt middels een abonnement is het voor elke organisatie mogelijk om zonder hoge kosten op een eenvoudige wijze hierin te voorzien.

Tijdelijk vervanging nodig?

Heeft u voor een korte of langere periode een vertrouwenspersoon nodig? Bijvoorbeeld wegens zwangerschapsverlof of ziektevervanging? De vertrouwenspersonen van Quasir zijn professioneel opgeleid en ervaren in het veld. Hierdoor zullen ze snel het werk in uw organisatie kunnen oppakken en aansluiten bij de werkwijze die u mag verwachten. In de meeste gevallen kunnen wij binnen redelijke tijd een ervaren vertrouwenspersoon aanbieden.

 

Onze overige diensten:

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.