Opleiding Calamiteitenonderzoeker in de zorg

Locatie

De Schans 18-02; 8231 KA Lelystad

Locatie

De Schans 18-02; 8231 KA Lelystad

Duur

4 dagen, 2 x 2 dagen verspreid over 2 weken

Duur

4 dagen, 2 x 2 dagen verspreid over 2 weken

Kosten

€ 2.495,- (btw-vrij)

Kosten

€ 2.495,- (btw-vrij)
Algemeen

Introductie

Met onze complete opleiding tot calamiteitenonderzoeker in de zorg bekwaamt u zich in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van incidenten. Deze professionele opleiding gaat naast theoretische kennis van calamiteiten in de zorg uitgebreid in op casuïstiek vanuit de praktijk en het oefenen van vaardigheden. U zult ervaren dat calamiteitenonderzoek meer is dan een reconstructie van wat er gebeurd is tijdens een incident of calamiteit.

De duur van deze opleiding calamiteitenonderzoek is vier dagen, twee keer twee dagen achter elkaar verspreid over 2 weken. De opleiding is geaccrediteerd door Registerplein.

 

Doelgroep

Onze opleiding calamiteitenonderzoek is voor zorgprofessionals die betrokken (willen) zijn bij calamiteitenonderzoek. Dit kan zijn als onderzoeker of als voorzitter van een calamiteitencommissie. Veel van onze cursisten zijn al klachtenfunctionaris of adviseur kwaliteit en veiligheid.

Een calamiteit in de zorg maakt veel indruk op alle betrokkenen. Calamiteitenonderzoeken vragen dan ook om onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, objectiviteit en deskundigheid om recht te doen aan iedereen.

Uw denk- en werkvermogen zijn op hbo- of wo-niveau. Ook dient u goede schriftelijke communicatievaardigheden te hebben. U gaat analytisch te werk en behoudt een onafhankelijke helikopterview over het incident of de calamiteit.

Doelstelling

Na afloop van onze opleiding calamiteitenonderzoeker kunt u zelfstandig en systematisch een onafhankelijk calamiteitenonderzoek uitvoeren; hetzij als calamiteitenonderzoeker, hetzij als onafhankelijke onderzoekscommissievoorzitter. Aan de hand van uw analyses stelt u basisoorzaken vast. Ook doet u verbetervoorstellen om die basisoorzaken in de toekomst weg te nemen.

Wat kunt u verwachten in de opleidingen training?

De opleiding tot calamiteitenonderzoeker biedt u de mogelijkheid om u te bekwamen in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Tijdens en na de opleiding kunt u gebruik maken van een strippenkaart.

 • In de opleiding komen de volgende elementen aan de orde:
 • Kennis van kaders en stappen in calamiteitenonderzoek
 • Kennis en oefening van verschillende analysemethoden (PRISMA en SIRE)
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Human Factors
 • Restorative Culture, oftewel herstelgericht werken*
 • Verdieping van de lesstof middels het bespreken van eigen ervaringen, vragen en dilemma’s uit de praktijk

* HERSTELGERICHT WERKEN

‘Herstelgericht werken is geen doel op zich. Het is een taal die ons toelaat te communiceren over een professionele en persoonlijke houding en het biedt good practices om ‘onze’ doelen te realiseren.

In essentie gaat het om het bevorderen van een vreedzaam samenleven met aandacht voor het welbevinden en de ontplooiingskansen van elk individu.’

DE 5 PRINCIPES VAN HERSTELGERICHT WERKEN

Herstelgericht werken stoelt op vijf principes:

 1. Focus op schade is steeds het uitgangspunt om in actie te schieten, weliswaar op het curatieve niveau. Herstelgericht werken breekt deze focus op schade open omdat deze visie ook interventies op lagere niveaus van de preventie- en herstelpiramide in de kijker zet (preventie en pro-actie).
 2. Een interactief en verbindend proces tussen alle betrokken partijen; de evidente maar ook de minder vanzelfsprekende.
 3. Verantwoordelijkheid: zowel het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid als de andere appelleren op diens verantwoordelijkheid.
 4. Belang van uitdrukken van emoties want emoties zijn de motor van herstel.
 5. Gerichtheid op de gemeenschap: het team, de afdeling, de werkplek, de leefgroep…. Een herstelgerichte aanpak versterkt de gemeenschap.

Resultaat van de opleiding

Na bestudering van de e-learning en actieve deelname aan de fysieke bijeenkomsten bent u beginnend calamiteitenonderzoeker en heeft u kennis van:

 • richtlijnen melden calamiteiten
 • methodieken voor calamiteitenonderzoek
 • het onderzoeksproces en het onderzoeksteam
 • analysetechnieken en vormen van bias
 • systeemdenken, de menselijke factor en het ontstaan van fouten
 • Veiligheidsbarrières en effectieve verbetermaatregelen
 • rapportage-eisen
 • nazorg aan betrokkenen en de vaardigheid verworven om informatie te verzamelen en te ordenen in een tijdlijn
 • interviews af te nemen met inachtneming van bias
 • een oorzakenboom te maken
 • met analysetechnieken topgebeurtenis en basisoorzaken te benoemen
 • passende barrières en verbetermaatregelen te formuleren, te rapporteren en terug te koppelen aan de RvB
 • een rapportage te schrijven in het format van Quasir
 • emoties en dilemma’s te herkennen, benoemen en ermee om gaan
 • herstelgericht werken kunnen toepassen

Accreditatie

Voor het kwaliteitsregister voor klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg bij Registerplein; 34 PE punten.

Contact

Heeft u aanvullende vragen? Siberta Hassing is Business Unit Leider van Quasir Academy en zit voor u klaar.

Contact met Siberta Hassing:

Studieprogramma Data Brochure Schrijf u in
 • 34 PE punten Registerplein
 • Geaccrediteerd
  door Registerplein
 • Zelfstandig en systematisch
  onderzoek doen
 • Incidentanalysemethodes
 • Rollenspellen en
  interviewtechnieken
 • Praktijk en casuïstiek
  via groepssessies
Interview Aria van Straten Scheper advies checlist

Advies nodig?

Wilt u weten of de opleiding tot calamiteitenonderzoeker (CO) bij u past? Neem gerust contact op met de Quasir Academy. Wij informeren u graag over de opleiding en het werk van de CO. De Quasir Academy is hét opleidingsinstituut voor professionals en organisaties op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek en cliëntenondersteuning.
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.