Klachtencommissies overleg

Geschilleninstantie WKKGZ

Bent u zorgaanbieder? Dan dient u zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Quasir regelt het voor u.

Geschillen en de wet

Volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) moeten zorgaanbieders aangesloten zijn bij een geschilleninstantie die is erkend door de minister van VWS. Hiermee hebben cliënten de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan de geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten.

Uitzonderingen daargelaten, hebben cliënten geen rechtstreekse toegang tot de geschilleninstantie. Ze moeten hun klacht eerst volgens de formele klachtenprocedure voorleggen aan de zorgaanbieder. Deze dient de klacht in behandeling te nemen samen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een door de geschilleninstantie samengestelde geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak. Onderdeel hiervan kan een schadevergoeding zijn van maximaal € 25.000.

Detachering klachtenfunctionaris van Quasir aan het werk

Stichting Zorggeschil

Quasir verzorgt de aansluiting bij de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil via een abonnement geschillencommissie.

Quasir heeft met een aantal partners, waaronder representatieve cliëntengroepen en brancheverenigingen, het initiatief genomen om de Stichting Zorggeschil op te richten. Deze stichting beheert en faciliteert de geschilleninstantie Zorggeschil die in 2016 erkend is door de minister van VWS. De Stichting Zorggeschil heeft een bestuur en secretariaat.

De stichting voert onafhankelijk van Quasir haar werkzaamheden uit.

Wie kan zich aansluiten bij Geschilleninstantie Zorggeschil

Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten. Van grote tot kleine zorginstellingen inclusief zzp’ers. Ook beroeps-, branche- en koepelorganisaties voor de zorg en welzijn kunnen zich aansluiten. Op dit moment zijn zorgaanbieders uit de volgende sectoren aangesloten:

 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicaptenzorg)
 • Thuiszorg
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie etc.)
 • Psychiatriepraktijken en -klinieken
 • GGZ-praktijken en -klinieken
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Maatschappelijke-zorgpraktijken
 • Eerstelijnszorg zoals:
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Diëtisten

 

Voor verdere informatie over de geschilleninstantie inzake het melden, samenstelling en het reglement en de uitspraken verwijzen wij u naar de website van Stichting Zorggeschil.

Klachtenbemiddeling Quasir uitleg medewerker

Een geschil melden

Cliënten kunnen een geschil melden volgens de meldprocedure van de geschilleninstantie Zorggeschil. Aan deze melding zijn geen rechten te ontlenen totdat dit persoonlijk schriftelijk is bevestigd.

Samenstelling

De Geschilleninstantie Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die deelnemen aan de behandeling van een geschil. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

 

Recente uitspraken Geschilleninstantie Zorggeschil

Bekijk alle uitspraken sinds 2017 door de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil.

Quasir Klachtencommissies vergadering

Sluit u aan bij Geschilleninstantie
Zorggeschil via een abonnement

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Wij helpen u graag

Wilt u weten hoe u zich bij Geschilleninstantie Zorggeschil kunt aansluiten via Quasir? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.