Quasir, het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg

Daar waar het mis is gegaan, herstelt Quasir het vertrouwen.

Voor alle partijen is dit vervelend, met gevolgen voor uw cliënten en het risico van reputatieschade voor u als zorgaanbieder. Quasir biedt diverse oplossingen inzake klachtenbehandeling, calamiteitenonderzoek en geschillenbeslechting. De Quasir Academy geeft op de praktijk gerichte, gedegen en geaccrediteerde opleidingen, trainingen en cursussen. Onze organisatie heeft door de jaren heen het vertrouwen van een groot aantal zorgaanbieders binnen heel Nederland voor zich weten te winnen.

Expertisecentrum

Quasir heeft vanaf 1987, inmiddels 35 jaar (met haar voorloper SKG), een goede reputatie in klachtenbehandeling opgebouwd, die de afgelopen jaren is uitgebreid met calamiteitenonderzoek, geschillenafhandeling en opleidingen. Onze kracht: absolute onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en de gedrevenheid van onze professionals om tot evenwichtige oplossingen te komen.

Vertrouwen

Het is voor u belangrijk om het vertrouwen van uw cliënt terug te winnen. Cruciaal hiervoor is dat u uw klachten, calamiteiten en geschillen zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel aanpakt. Quasir ondersteunt u hierbij, waarbij u voldoet aan de wetgeving (Wkkgz, WMO, WZD, Jeugdzorg).

Onafhankelijkheid

Sinds dag één ontlenen wij ons bestaansrecht aan onafhankelijkheid. Alleen volstrekt onafhankelijke bemiddeling, zonder oordeel, tussen partijen in en met gelijke steun aan beide kanten, en onafhankelijk onderzoek brengt verbinding tot stand, wanneer uw cliënten en uw zorgorganisatie tegenover elkaar komen te staan.

Onze professionals begeleiden u bij het met open vizier tegemoet treden van een klacht, calamiteit of geschil, met als eindbestemming: herstel van het wederzijds vertrouwen en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Professionals

Onze klachtenfunctionarissen, calamiteitenonderzoekers, cliëntvertrouwenspersonen (WZD), opleiders, trainers en adviseurs, allen in dienst bij Quasir, werken voor zorgaanbieders verspreid over heel Nederland.

Quasir Groep: Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn

Het onafhankelijk perspectief

Quasir is er voor u en uw cliënten!

Anja van Straten-Scheper

Professionele en onafhankelijke klachtenbehandeling

Een klacht is altijd vervelend. Maar achter elke klacht schuilt ook een kans. De kans om het vertrouwen van uw cliënt terug te winnen. Of zelfs te versterken. Cruciaal hiervoor is dat u uw klachtenbehandeling zorgvuldig en vanuit onafhankelijkheid aanpakt. Quasir ondersteunt u hierbij. Wij zijn het expertisecentrum voor klachten­management in de zorg- en welzijnssector. Onze klachtenfunctionarissen werken bij zorgaanbieders verspreid over heel Nederland. Ontdek hoe wij bijdragen aan klachtenpreventie binnen uw organisatie.

klachtenbehandeling

Een klacht kan voor alle partijen verstrekkende gevolgen hebben. Uiteraard geldt dit bij een calamiteit nog veel sterker. Terugdraaien wat er is gebeurd bij zo’n kwestie, is helaas onmogelijk. Maar er lering uit trekken des te meer. Bij Quasir hebben we als standpunt dat élke kwestie een waardevolle les is. Zeker: klachten, incidenten, geschillen en zelfs calamiteiten zijn nooit voor honderd procent te voorkomen. Maar het gaat erom dat we gezamenlijk leren van zaken die mis zijn gegaan.

Leren om zo de zorgkwaliteit te verbeteren: dat is de insteek van de Wkkgz en de pijler onder onze dienstverlening. Als het gaat om leren hebben de meeste cliënten overigens dezelfde insteek. Het gaat ze niet om wraak of compensatie. Ze willen gehoord worden en serieus genomen. En ze willen concrete terugkoppeling: hoe gaat de zorgaanbieder waarmaken dat dezelfde kwestie nooit meer gebeurt. Bij dit cruciale leerproces rond cliëntenfeedback is Quasir uw ervaren en slagvaardige partner.

Inzichten rond zorgkwaliteit en cliënttevredenheid

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang cover

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang beschikbaar

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

Lees verder
Guido van het Erve portret

“Kom als klachtenfunctionaris uit je comfortzone”

Vier jaar is Guido van het Erve nu klachtenfunctionaris. Het vak leren is één, maar geïnspireerd en nieuwsgierig blijven een tweede. Hoe pakt Guido dat aan? Zijn tip: kom uit je comfortzone! Lees zijn ervaringen.

Lees verder
Klachtenfunctionaris van Quasir voor sociaal domein aan het werk

Opleiding Klachtenfunctionaris nu ook voor sociaal domein

Bemiddeling bij klachten is in het sociaal domein niet fundamenteel anders dan in de zorg. Reden voor Quasir om de bestaande opleiding Klachtenfunctionaris ook aan te bieden voor medewerkers van gemeenten en sociale diensten.

Lees verder
Individuele coaching van Quasir met een strippenkaart

Strippenkaart voor individuele coaching: voor een frisse kijk op uw werk

Bent u zorgprofessional op het gebied van klachten, cliënttevredenheid, zorgkwaliteit of calamiteiten? Sparren met een coach van Quasir levert waardevolle inzichten op voor uw werk en uw professionele groei.

Lees verder
Quasir Vizier krant cover

LEES NU: Quasir Vizier

Nieuws en interviews rond klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk leest u in de Quasir Vizier. Ons eigen magazine voor zorgprofessionals bevat interessante artikelen over scholing, zorgprofessionals in het veld en meer.

Lees verder
Persoon doet anonieme melding bij de inspectie gezondheidszorg

Een (anonieme) melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en dan?

Elke burger kan misstanden in de zorg melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Maar voor gevolgen heeft dat voor u als zorgaanbieder? Lees wat een (anonieme) burgermelding inhoudt en hoe Quasir u daarbij helpt.

Lees verder
“Onafhankelijkheid is ons bestaansrecht” Anja van Straten-Scheper (bestuurder Quasir) over leren van cliëntenfeedback
Lees meer

Contact

Quasir is het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg- en welzijnssector. Wij ondersteunen en adviseren u vanuit een onafhankelijk perspectief op de zorg. Stel ons gerust uw vraag. Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via onderstaand telefoonnummer:

085-4874012
Wilt u meer weten over onze diensten rond zorgkwaliteit en cliënttevredenheid? Zoekt u een opleiding om uw kennis als zorgprofessional te verdiepen? Vul dan uw gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.