Opleidingen, trainingen en workshops via de Quasir Academy

Zie hieronder ons complete opleidingsaanbod. Onze trainingen en opleidingen zijn gesorteerd op uw huidige of toekomstige functie.
Daarbij is het altijd mogelijk om maatwerk op zowel individueel als groepsniveau te leveren. Dit kan op onze locatie in Lelystad als op uw eigen locatie.
Ons aanbod sluit aan bij de actualiteit en blijft zich door ontwikkelen.

Staat uw kennis- of vaardigheden vraag er niet bij, schroom dan niet om ons te bellen of mailen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Siberta Hassing
06 82721427 of academy@quasir.nl

Introductie

Met veel plezier doe ik mijn werk als eindverantwoordelijke voor de Quasir Academy. Daarbij krijg ik veel energie en inspiratie uit mijn persoonlijke contacten met de cursisten, alumni en trainers. De omvang en organisatie van de Academy zorgen ervoor dat ik met iedere cursist persoonlijk kennismaak voordat deze met een opleiding start.

Door dit persoonlijke contact voor en tijdens de opleiding weten cursisten mij snel te vinden. Hierdoor kunnen we vanuit de Academy adequaat reageren op persoonlijke vragen. Denk aan het verschuiven van een deadline bij het inleveren van opdrachten, op een ander tijdstip examen doen etc. In ieders leven gebeurt veel en dan is het fijn als er met je wordt meegedacht in een passende oplossing.

Nieuwe trainingen en masterclasses ontstaan door naar cursisten en alumni te luisteren en door te vragen. De strippenkaart voor persoonlijke coaching is zo ook ontstaan. Fijn om te horen hoeveel deze gesprekken mensen opleveren en vaak een volgende stap in de persoonlijke ontwikkeling tot resultaat hebben. Door continue te luisteren naar de behoeften van cursisten en alumni weten de trainers en ik gezamenlijk de basisopleidingen actueel te houden en ons aanbod uit te breiden.

Via de LinkedIn groep voor alumni delen we kennis en weet men elkaar ook te vinden als het gaat om andere relevante zaken zoals nieuwe opleidingen en actuele ontwikkelingen.

Door mijn nieuwsgierigheid naar hoe andere Academy’s hun aanbod verdiepen en verbreden is er een mooie samenwerking ontstaan met Medirisk en NCZ. Ook zoek ik de samenwerking op met individuele trainers die een training hebben die aansluit bij het aanbod van de Quasir Academy.

Mijn levensmotto is, ‘behandel anderen zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden’. Dit pas ik dagelijks toe in mijn werk en dat levert vaak mooie en verrassende reacties op. Als ik dan ’s avonds of in het weekend in de natuur loop en geniet van de rust voel ik de blijdschap om op deze wijze een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van mensen.

Siberta Hassing Business Unit Leider Quasir Academy

Onze lesruimte

Op onze locatie in  Lelystad beschikken wij over een ruim leslokaal waarin het mogelijk is om fysiek aanwezig te zijn maar ook online. Zo kunnen we iedereen op passende wijze faciliteren in het volgen van een opleiding of training bij ons. We beschikken over onze eigen Wi-fi.

Het leslokaal is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer of auto, wij zitten op loopafstand van station Lelystad.

Ons bezoekadres:
Schans 18-02
8231 KA Lelystad

Visie op leren

Visie op leren

Quasir gaat bij haar visie op leren uit van HBO-werk- en denkniveau, met de nadruk op het toepassen van theorie in de praktijk, reflectie en het gebruik van eigen casuïstiek en jurisprudentie. Dit vormt een solide basis voor een effectief en relevant onderwijsprogramma. De visie die Quasir heeft op leren en duurzaam ontwikkelen geldt voor alle opleidingen die door Quasir worden aangeboden.

HBO-werk- en denkniveau:

We streven ernaar een leeromgeving te creëren die studenten uitdaagt op HBO-werk- en denkniveau. Dit betekent niet alleen het verwerven van kennis, maar ook het ontwikkelen van kritisch denken, analytische vaardigheden en het vermogen om complexe problemen op te lossen.

Toepassen van theorie in de praktijk:

Theoretische kennis is van onschatbare waarde, maar het echte begrip komt vaak voort uit de toepassing ervan in de praktijk. We moedigen actieve participatie aan, waarbij studenten de geleerde concepten integreren in praktijksituaties. Dit helpt hen niet alleen om de stof te begrijpen, maar ook om voorbereid te zijn op de uitdagingen van het werkveld.

Reflectie en eigen casuïstiek:

Reflectie is een krachtig instrument voor persoonlijke en professionele groei. Studenten worden aangemoedigd om regelmatig terug te kijken op hun eigen leerproces en ervaringen. Daarnaast wordt het gebruik van eigen casuïstiek gestimuleerd, waardoor studenten praktische situaties uit hun eigen ervaring kunnen inbrengen en analyseren.

Jurisprudentie:

Een diepgaand begrip van juridische vraagstukken vereist niet alleen kennis van de theorie, maar ook vertrouwdheid met de praktijk. We integreren jurisprudentie in ons curriculum, waardoor studenten leren van eerdere juridische beslissingen en precedenten. Dit vergroot niet alleen hun juridische kennis, maar ook hun vermogen om strategisch te redeneren en beslissingen te nemen.

Duurzaam ontwikkelen:

Het gaat daarbij om snel schakelen, inspelen op veranderingen, veerkracht en blijvende inzetbaarheid van medewerkers. Als individu heb je hiervoor ‘learning agility’ nodig, concreet betekent dit het vermogen om van ervaringen te leren en deze inzichten toe te passen voor nieuwe vraagstukken. Om dit te bereiken gaat Quasir uit van vijf pijlers als basis voor de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan de trainingen van Quasir. Zie bijlage voor de vijf pijlers.

Deze visie op leren legt de basis voor een holistische benadering van onderwijs op Hbo-niveau, waarbij theoretische kennis wordt geïntegreerd met praktische toepassingen, reflectie en de rijke bron van jurisprudentie. Het doel is om afgestudeerden voor te bereiden op een succesvolle en impactvolle toekomst binnen hun eigen werkveld. Waarbij ze niet alleen beschikken over kennis, maar ook over de vaardigheden om deze effectief toe te passen in diverse professionele contexten.

Bijlage: vijf pijlers als basis voor de persoonlijke ontwikkeling

Uitgaan van de autonomie van de student

‘Zonder motivatie geen ontwikkeling’ durven we binnen Quasir te stellen. Daarom is het belangrijk dat de student zelf verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Als je als individu zelf de regie kunt en mag pakken over eigen werk en ontwikkeling, dan versterkt dat de vitaliteit in het werk. Als student betekent dit dat je energiek en met plezier aan het werk gaat en je kwaliteiten beter inzet. Dit draagt bij aan het succes van de student in het behalen van resultaten na het volgen van een training.

Potentieel en persoonlijke ambitie centraal

Werkelijk leren en ontwikkelen met duurzaam resultaat vraagt om een aanpak die aansluit bij het potentieel van de student. Binnen Quasir richten we ons op het vrij maken van iemands kracht en talenten en verbinden deze met de ambities van het team en de organisatie waarvoor men werkt. Hierdoor ontstaat een mindset met meer durf. Zo komt een individu tot creatievere oplossingen en worden talenten beter benut.

Bewust omgaan met belemmeringen

Iedereen heeft een bepaalde historie en neemt deze mee in het leren. Wanneer de druk toeneemt, kan een individu terugvallen in belemmerende denkpatronen. Wij helpen studenten die patronen te herkennen, zich bewust te zijn van hun blokkerende overtuigingen of gedachten en hier anders mee om te gaan. We leren studenten om ruimte te maken voor reflectie, zodat zij bewust kunnen kiezen voor effectief gedrag.

Leren door te reflecteren en te doen

Leren wordt leuker als je dit kunt verbinden met het verwezenlijken van je waarden. Echter we weten tegelijkertijd dat leren moeilijk kan zijn en groeipijn oplevert. Door studenten te confronteren en feedback te geven, dagen we ze uit tot diepgaande reflectie. Quasir zorgt voor een veilige omgeving, waarin je je kwetsbaar kunt opstellen en kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Leren in de (omgevings)context

De leervraag van een student of team is vaak direct of indirect afgeleid van die van de organisatiedoelstelling(en). De werkplek is dan ook dé plek om te leren en te oefenen. Quasir helpt studenten om gedrag en routines te bevorderen waarin het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend wordt.

Leervormen die Quasir toepast

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van leervormen de beste resultaten voor een student oplevert. Ieder individu heeft zijn persoonlijke leervoorkeuren. Door daarop aan te sluiten is Quasirs doel dat studenten snel en effectief de beoogde leerdoelen realiseren.

Binnen Quasir maken we gebruik van de volgende leervormen.

Klassikaal en ontmoeten                                    Coaching

* Face-to-face

*Trainingsacteurs

* Intervisie

 

* Face-to-face

* Teams

* Coaching on the job

Boeken en rollenspellen                                           Zelfreflectie              

* Boeken

* Rollenspellen

 

* Verslag

* Feedback

* Persoonlijkheid scan

* Evaluatie

 

 

Algemene voorwaarden

De Quasir Academy streeft ernaar om mensen duurzaam op te leiden tot goede beroepsbeoefenaren. We willen het beste uit onze cursisten naar boven halen en ze stimuleren tot een topprestatie en het verleggen van hun eigen grenzen. De rechten en plichten die u hierbij hebt als cursist, leest u in onze algemene voorwaarden.

Cvp Wzd regio Noord

Advies nodig?

De Quasir Academy is hét opleidingsinstituut voor professionals en organisaties op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek, cliëntenondersteuning en persoonlijke coaching en ontwikkeling. Hebt u vragen over één van onze opleidingen, trainingen of workshops? Of wilt u scholingsadvies voor het verbreden en verdiepen van uw vakkennis? Neem gerust contact op met de Quasir Academy.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.