logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Academy


Introductiebijeenkomsten in juni en september 2018

Geef u op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 11 september of 21 september 2018 voor de opleiding tot klachtenfunctionaris of calamiteitenonderzoeker of op 21 juni of 21 september 2018 voor de opleiding tot herstelcoach.

Gebruik voor het bijwonen van een introductiebijeenkomst, het volgen van een van de genoemde opleidingen of een vrijblijvend en kosteloos opleidingsadvies het aanmeldingsformulier op de website van Quasir of bel naar 0561-618711.

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een entreeprijs van € 50 exclusief btw. Indien u zich definitief inschrijft voor de opleiding wordt de betaalde entreeprijs als korting in mindering gebracht op de kosten van de opleiding.

Opleiding tot klachtenfunctionaris
Omdat het werk van een klachtenfunctionaris een echt vak is geworden, biedt Quasir een beroepsopleiding voor klachtenfunctionarissen in de zorg en welzijn. Omgaan met klachten vraagt om gedegen kennis en een breed scala aan vaardigheden.  Deze uitgebreide opleiding stoomt de klachtenfunctionaris klaar voor zijn vak. De opleiding bestaat uit 14 trainingsdagen, intervisiebijeenkomsten, presentaties, stage en een facultatief examen. De opleiding wordt verzorgd door trainers met ervaring in de praktijk.

Door invoering van de Wkkgz zal de behoefte aan professionele klachtenfunctionarissen toenemen. Met een diploma van deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding op zak, zult u zich onderscheiden en een goede kans maken op een baan in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling.

Indien de opleiding tot Klachtenfunctionaris succesvol wordt afgesloten dan kunt u 78 PE-punten (permanente educatie) verkrijgen bij het MfN-register.

Hier kunt u de brochure opleiding klachtenfunctionaris downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Opleiding tot calamiteitenonderzoeker
Als adviseur kwaliteit en veiligheid of als zorgprofessional bent u betrokken bij calamiteitenonderzoek in de zorg, als onderzoeker of als voorzitter van de calamiteitencommissie.

Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek dient u zich allereerst te bekwamen in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Naast het kunnen toepassen van gangbare analyse methodieken vanuit PRISMA en SIRE, is kennis van Human Factors van grote toegevoegde waarde. Wat is er allemaal van invloed op de menselijke mogelijkheden en beperkingen, hoe ontstaan fouten? In deze opleiding kunt u vaardigheden zoals het interviewen van betrokkenen en het uitvoeren van een analyse oefenen. Dilemma’s uit de praktijk worden besproken met collega’s uit het veld.

Hier kunt u de brochure opleiding calamiteitenonderzoeker downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Opleiding tot herstelcoach
De behoefte aan gedegen opgeleide herstelcoaches blijkt steeds groter te worden. Net als bij de klachtenfunctionaris staan ook bij de herstelcoach de competenties onafhankelijkheid en oordeelvrij zijn centraal. Door die overlap van competentieprofiel past deze nieuwe opleiding goed in het opleidingenaanbod van Quasir. Eindigt het traject van de klachtenfunctionaris bij een (geslaagde) bemiddeling, de herstelcoach heeft als doel de zelfredzaamheid van betrokkene te herstellen. Bij de opleiding tot herstelcoach wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren herstelcoaches van de Bureaus en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. De opleiding tot herstelcoach is door de SNRO geaccrediteerd en geregistreerd als hbo conform geaccrediteerde opleiding.

Indien de opleiding tot Herstelcoach succesvol wordt afgesloten dan zijn de PE-punten (permanente educatie) bij de NVVA: 21 punten en het Nivre: 10 punten.

Hier kunt u de brochure opleiding herstelcoach downloaden. Meer praktische informatie kunt u hier en op de website www.quasir.nl vinden.

Deskundigheidsbevordering
Klachtenfunctionarissen kunnen zich op de Quasir Academy bijscholen op allerlei gebied: nieuwe wetgeving, hedendaags klachtenmanagement, omgaan met agressie en oefenen met gespreksvaardigheden.

Scholing van uw medewerkers
Omgaan met klagende patiënten of cliënten is voor medewerkers in zorginstellingen dagelijkse realiteit. Meestal gaat dit goed; soms echter lopen medewerkers (of hun leidinggevenden) tegen de grenzen van hun eigen kunnen aan. De vraag naar training en ondersteuning op dit vlak bereikt Quasir dan ook regelmatig.

Cursussen, training en ondersteuning van het personeel van onze opdrachtgevers is altijd maatwerk. Wilt u een training of een train de trainer voor leidinggevenden? In overleg met u kan Quasir een op maat gesneden training voor u ontwikkelen en verzorgen. Op uw locatie, aansluitend bij uw organisatiecultuur en op een voor de medewerkers aansprekende manier.

Kies voor Quasir
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Aanmelden voor een opleiding of telefonisch opleidingsadvies:
Gebruik het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.


Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding of telefonisch opleidingsadvies

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZBTNGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief . Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven bekijken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Quasir? Neem dan contact met ons op.