Intervisie begeleiding

Locatie en datum

Bepaal je zelf in overleg met de Quasir Academy

Locatie en datum

Bepaal je zelf in overleg met de Quasir Academy

Duur

per dagdeel; 3 uur

Duur

per dagdeel; 3 uur

Kosten

€ 595,00 per dagdeel

Kosten

€ 595,00 per dagdeel
Algemeen

Achtergrond en doelstelling

Intervisie help individuen, teams en groepen bij samen leren. Starten jullie een intervisiegroep? Of lukt het niet om structuur aan te brengen? Via begeleiding leer je als groep om beter te worden in intervisie en daarmee het leerrendement te verhogen.

Wat is intervisie

Intervisie is een manier om samen te leren via een open gesprek. De groep kiest voor een of meer specifieke methodes. Dat geeft structuur en veiligheid. Zo kan het leren beter plaatsvinden. Een intervisiegroep bestaat vaak uit een kleine groep professionals. De intervisiegroep behandelt persoonlijke werkvragen. Deelnemers komen samen vaak tot een verdieping van de vraag en vandaar uit tot inzicht en mogelijke oplossingen. Daar leert de inbrenger van, en meestal de andere deelnemers ook.

Is continu professionaliseren voor u een wens? Dan is intervisie een mooie manier van leren.

Starten jullie met een intervisiegroep? Dan is intervisie begeleiding zinvol. Als intervisiebegeleider zorgt de begeleider van Quasir voor een aantal onderdelen:

 • een veilige omgeving voor gezamenlijk leren
 • de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken
 • feedback op communicatieve vaardigheden binnen de intervisiegroep

Een startende groep heeft na een paar sessies genoeg bagage om zelf intervisie te organiseren. Dit is uiteraard afhankelijk van het startniveau. De groep krijgt bij de opstart diverse materialen om zelf mee te werken, en de begeleiding is er op gericht de groep zelfstandig te maken.

Intervisie methodes leren toepassen

Intervisie is een methode om tot verbreding van het handelingsrepertoire te komen door middel van een persoonlijk, ervaringsgericht leerproces.

Door middel van intervisie:

 • oefent men het systematisch onderzoeken van een situatie;
 • wordt het inzicht in het eigen denken en handelen vergroot;
 • verbetert de communicatie en samenwerking tussen collega’s, uiteraard alleen als collega’s met elkaar een intervisiegroep vormen;
 • leert men van elkaars ervaringen en creativiteit;
 • wordt het probleemoplossend vermogen van de deelnemers vergroot.

Kortom, intervisie vergroot de persoonlijke en professionele effectiviteit.

In een kleine groep van collega’s brengt een deelnemer een casus in die hem of haar bezighoudt. Via een uitgekozen methode brengt een collega een actuele vraag in. Daarop volgen open vragen  reflecties van anderen. De gekozen methode activeert het vrij denken van de inbrenger. De casus en het eigen gedrag. Intervisie stimuleert het vinden van antwoorden op – soms vastzittende – professionele situaties en dilemma’s.

Van opstart naar zelf doen

Een intervisiegroep start volgens een vast ritme. Als eerste is het nuttig om in een vaste regelmaat bijeen te komen. We bouwen aan een veilige leeromgeving waar ieder ook echt een casus wil inbrengen. Vervolgens is het vinden van een bruikbare methode prettig. Ondertussen leert de groep om open vragen te stellen. Verder worden deelnemers beter in feedback geven en ontvangen. Stap voor stap wordt de groep professioneler.

Wil je meer weten over deze manier van gezamenlijk professionaliseren? Dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen, met plezier geef ik antwoord op je vragen en een toelichting. Bel of mail met Siberta en je krijgt gelijk antwoord.

 

Brochure Schrijf u in
 • Sparren met experts
 • Praktijk, casuïstiek en theorie
 • Second opinion
 • Scholingsadvies
Interview Aria van Straten Scheper advies checlist

Advies nodig?

De Quasir Academy is hét opleidingsinstituut voor professionals en organisaties op het gebied van klachtenmanagement, cliëntenondersteuning en calamiteitenonderzoek. Hebt u vragen over één van onze opleidingen of trainingen? Of wilt u scholingsadvies voor het verbreden en verdiepen van uw vakkennis? Neem gerust contact op met de Quasir Academy.
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.