Incompany training Wet zorg en dwang ‘Wat kan ik ermee’ (voor professionals)

Locatie

extern op een eigen te kiezen locatie

Locatie

extern op een eigen te kiezen locatie

Duur

in overleg

Duur

in overleg

Kosten

prijs op aanvraag

Kosten

prijs op aanvraag
Algemeen

Binnen de eigen zorg organisatie de kennis bij de Wzd functionarissen en professionals optimaliseren over Wzd, de eigen rol en als team

Met onze ervaring als opleider voor Clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang zijn we in het najaar van 2022 ook gestart met de Driedaagse opleiding voor de Wzd functionaris. Dit was voor een aantal zorgaanbieders aanleiding om ons te vragen om een ééndaagse Incompany training voor Wzd functionarissen te verzorgen.

De Wzd-functionaris en professional in de zorg vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op onvrijwillige zorg. Een Wzd-functionaris is een belangrijke waarborg voor de rechtspositie van cliënten in de zorg. Is de Wzd goed geïmplementeerd? Wordt het stappenplan gevolgd? Is onvrijwillige zorg noodzakelijk? En wat verstaat men onder onvrijwillige zorg?

Vanaf januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Iedere zorginstelling waar onvrijwillige zorg geleverd wordt, dient een Wzd-functionaris aangesteld te hebben. Tijdens deze Incompany training gaat men gezamenlijk aan de slag met eigen casuïstiek. Waarbij de algemene theoretische kennis over de Wzd als bekend wordt verondersteld. Vanuit de casuïstiek wordt stilgestaan bij de inhoud van Wet zorg en dwang en de functie als Wzd-functionaris en professionals.

De training wordt verzorgd door twee ervaringsdeskundigen als het gaat om de kennis van de Wet zorg en dwang en het toepassen ervan in de praktijk. De training is dan ook ontwikkeld op basis van een combinatie van theoretische kennis en eigen casuïstiek.

Inhoud training; afhankelijk van behoefte van de groep worden bepaalde onderwerpen verder uitgediept:

  • Inleiding in Wet Zorg en Dwang
  • Voorkomen van dwang bij gedragsproblemen
  • Omgaan met de samenloop van wetten
  • De rol van de Inspectie
  • Tuchtzaken en de klachtencommissie
  • De rol van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)

Praktische zaken

Datum en prijs op aanvraag

Contact

Siberta weet alles van onze opleidingen, heeft u een vraag of wilt u ergens over sparren? Bel of mail met Siberta en u krijgt gelijk antwoord.

Brochure Inschrijven
Interview Aria van Straten Scheper advies checlist

Advies nodig?

De Quasir Academy is hét opleidingsinstituut voor professionals en organisaties op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek en cliëntenondersteuning. Hebt u vragen over één van onze opleidingen of trainingen? Of wilt u scholingsadvies voor het verbreden en verdiepen van uw vakkennis? Neem gerust contact op met de Quasir Academy.
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.