Wat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet regelt de positie van de cliënt, hoe klachten moeten worden aangepakt en hoe incidenten kunnen worden gemeld. Ook beschrijft de Wkkgz de meldplicht voor zorgaanbieders.

Waarom de Wkkgz?

Iedereen heeft recht op goede zorg. Maar wat is eigenlijk ‘goede zorg’? Dit heeft de overheid in 2016 vastgelegd in de Wkkgz. Hierin staat ook wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Wkkgz wet is ingevoerd om openheid te creëren over klachten en ongewenste gebeurtenissen. Met als hoofddoel: ervan leren om zo de zorg te verbeteren. De Wkkgz geldt voor álle zorgaanbieders. Van groot klein; van ziekenhuizen tot zzp’ers.

Gevolgen van de Wkkgz

Voluit staat de Wkkgz voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze relatief nieuwe wet heeft ingrijpende gevolgen voor zorgaanbieders. Want sinds 2017 bent u als zorgaanbieder verplicht om uw cliënten laagdrempelig toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris (KF).

De KF brengt de dialoog op gang tussen de klager en de aangeklaagde. Vaak is een informeel gesprek al genoeg om een klacht op te lossen.

Maar komen beide partijen er daarmee niet uit? Dan kan de klager formeel per brief een klacht indienen bij de zorgaanbieder. De KF bemiddelt dan tussen beide partijen.

Als klachtenbehandeling onvoldoende blijkt

Komen zij er nog steeds niet uit? Dan is er, naast de gang naar de burgerlijke rechter, nog een laagdrempelig alternatief. Want volgens de Wkkgz moet u als zorgaanbieder zijn aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. De klager kan daar de klacht aan voorleggen.

De geschilleninstantie doet een bindende uitspraak, met de mogelijkheid van een schadevergoeding.

Klachtenbemiddeling overleg

infographic wkkgz klachtenmanament

De twee belangrijkste Wkkgz eisen

Als zorgaanbieder moet u volgens de Wkkgz wet het volgende geregeld hebben:

Goed om te weten bij deze korte Wkkgz uitleg: de KF hoeft niet beslist bij u in dienst te zijn. Voor veel zorgaanbieders is het efficiënter en om een klachtenfunctionaris op afroep in te schakelen. Een andere efficiënte optie is een klachtenfunctionaris op detacheringsbasis. Wat betreft de geschilleninstantie: u kunt zich via Quasir aansluiten bij geschilleninstantie Zorggeschil.

 

Wkkgz en zzp, hoe zit dat?

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de Wkkgz. Naast de reguliere zorg – denk aan huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg – geldt de wet ook voor zelfstandige aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Om precies te zijn, geldt de Wkkgz voor zzp’ers die:

 • Zorg verlenen via de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Zorg verlenen waarbij de cliënt zelf betaalt
 • In het BIG-register staan vermeld
 • Alternatieve geneeswijzen aanbieden
 • Cosmetische behandelingen aanbieden

De Wkkgz geldt NIET voor zzp’ers die:

 • Uitsluitend zorg verlenen via de Jeugdwet
 • Uitsluitend zorg verlenen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

 

Meer hierover leest u in de folder ‘Val ik onder de Wkkgz’ van de Rijksoverheid.

 

Uitleg Wkkgz: totstandkoming en achtergrond

De Wkkgz is op 6 oktober 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 13 november 2015 zijn de regels ter uitvoering van de wet vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. De Wkkgz is de voortzetting van het in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De naamswijziging en de inhoudelijke wijzigingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geregeld in de derde nota van wijziging Wcz. Ten gevolge van de derde nota van wijziging heeft het wetsvoorstel Wkkgz slechts betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten en geschillen. In de derde nota van wijziging zijn die onderdelen van het oorspronkelijke wetsvoorstel Wcz die betrekking hebben op goed bestuur, medezeggenschap, de ‘Wgbo-bepalingen’ en de Wet toelating zorginstellingen uit het voorstel geschrapt.

 

Samenvatting Wkkgz

 • De cliënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).
 • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Zorgaanbieders zijn verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen.
 • Zorgverleners hebben een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
 • Een onafhankelijke geschilleninstantie doet een bindende uitspraak over de klacht en kent eventueel een schadevergoeding toe.

 

Wetteksten Wkkgz

Brochures Wkkgz

Inschrijven nieuwsbrief achtegrond

Gerelateerde artikelen

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang cover

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang beschikbaar

Het jaarverslag van de vier aanbieders van CVP Wzd’s – Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem – is nu beschikbaar. Hierin lees je hoe in het uitdagende startjaar samen vorm is gegeven aan deze nieuwe functie van CVP Wzd.

Lees verder
Guido van het Erve portret

“Kom als klachtenfunctionaris uit je comfortzone”

Vier jaar is Guido van het Erve nu klachtenfunctionaris. Het vak leren is één, maar geïnspireerd en nieuwsgierig blijven een tweede. Hoe pakt Guido dat aan? Zijn tip: kom uit je comfortzone! Lees zijn ervaringen.

Lees verder
Klachtenfunctionaris van Quasir voor sociaal domein aan het werk

Opleiding Klachtenfunctionaris nu ook voor sociaal domein

Bemiddeling bij klachten is in het sociaal domein niet fundamenteel anders dan in de zorg. Reden voor Quasir om de bestaande opleiding Klachtenfunctionaris ook aan te bieden voor medewerkers van gemeenten en sociale diensten.

Lees verder
Individuele coaching van Quasir met een strippenkaart

Strippenkaart voor individuele coaching: voor een frisse kijk op uw werk

Bent u zorgprofessional op het gebied van klachten, cliënttevredenheid, zorgkwaliteit of calamiteiten? Sparren met een coach van Quasir levert waardevolle inzichten op voor uw werk en uw professionele groei.

Lees verder
Quasir Vizier krant cover

LEES NU: Quasir Vizier

Nieuws en interviews rond klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk leest u in de Quasir Vizier. Ons eigen magazine voor zorgprofessionals bevat interessante artikelen over scholing, zorgprofessionals in het veld en meer.

Lees verder
Persoon doet anonieme melding bij de inspectie gezondheidszorg

Een (anonieme) melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en dan?

Elke burger kan misstanden in de zorg melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Maar voor gevolgen heeft dat voor u als zorgaanbieder? Lees wat een (anonieme) burgermelding inhoudt en hoe Quasir u daarbij helpt.

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.