binnen hoeveel dagen calamiteit

Hoe snel moet ik een calamiteit melden?

Een calamiteit moet op korte termijn worden gemeld, in principe altijd binnen drie werkdagen nadat de zorginstelling vaststelt dat er sprake was van een calamiteit.

Het niet op tijd melden van een calamiteit kan aanleiding zijn voor een bestuurlijke boete.

Bij twijfel is uitstel mogelijk

Lang niet altijd is het duidelijk of een gebeurtenis een calamiteit betreft, of een incident dan wel een complicatie is.

In dat geval heeft u zes weken de tijd om dit uit te zoeken, gerekend vanaf het moment van de gebeurtenis.

Stelt u binnen deze zes weken vast dat er inderdaad een calamiteit heeft plaatsgevonden? Dan meldt u alsnog binnen drie werkdagen de gebeurtenis aan als calamiteit.

Calamiteit?

Neem contact op voor een snelle oplossing.

Klachtencommissie zorg van Quasir aan het werk

Binnen een dagdeel een reactie.

Bij een calamiteit is snelheid geboden, daarom reageren we binnen een dagdeel met concrete hulp.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.