klachtenfunctionaris quasir aan het werk - header

Onze klachtenfunctionaris behandelt zorgklachten onafhankelijk en objectief

U voldoet aan de wkkgz met een klachtenfunctionaris van Quasir

De klachtenfunctionaris behandelt klachten bij zorginstellingen, ziekenhuizen, zorgpraktijken en zelfstandige zorgprofessionals. Door te beschikken over een klachtenfunctionaris, voldoet u als zorgverlener aan de eisen van de Wkkgz (de kwaliteitswet voor zorginstellingen).

Quasir is hét expertisecentrum voor behandeling van klachten en zorgt ervoor dat u beschikt over een klachtenfunctionaris. Hiervoor beschikken we over een team van meer dan 25 klachtenfunctionarissen.

Onze klachtenfunctionarissen zijn gespecialiseerd in hun vak en hebben jarenlange ervaring bij verschillende zorgaanbieders. Doordat de klachtenfunctionaris niet in dienst treedt van uw organisatie, behandelt hij of zij elke klacht vanuit onafhankelijkheid en objectiviteit.

Klachtenfunctionarissen van Quasir zijn ervaren en lopen voorop in hun vakgebied. Dankzij intervisie en kennisdeling blijven onze klachtenfunctionarissen zich bovendien doorlopend ontwikkelen. Hierdoor staan ze garant voor een passende behandeling van klachten over de verleende zorg.

Een klachtenfunctionaris van Quasir is beschikbaar op tijdelijke basis, op permanente basis, of op afroep.

klachtenfunctionaris van quasir praat met client

De professionele klachtenfunctionaris van Quasir is:

✓ Geheel onafhankelijk.

✓ Gecertificeerd bij het Registerplein.

✓ Kostenefficiënt door onze aantrekkelijke contractvormen.

contact blok

Klachtenfunctionaris nodig? Neem contact op voor een passend aanbod.

De klachtenfunctionaris biedt maatwerk

Klachtenbehandeling in de zorg vraagt om nauwkeurigheid en snelheid. Onze klachtenfunctionaris biedt beiden.

Uw klachtenproces wordt voortaan uitgevoerd door een professionele en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Vanuit neutraliteit en objectiviteit worden klachten behandeld.

De contractvorm is op maat, en past daarom altijd bij de omvang van uw organisatie.

klachtenfunctionaris die maatwerk biedt

Voor elke organisatie een passend aanbod

Detachering

Voor zorgverleners met een regelmatig klachtenstroom.

  • Klachten worden permanent afgehandeld door een derde partij.
  • De klachtenfunctionaris treedt niet bij u in dienst en blijft daardoor onafhankelijk.
  • De klachtenfunctionaris werkt een vooraf afgesproken aantal uur per week.
  • Inclusief jaarverslag, naar behoefte aangevuld met advisering.

Een permanent gedetacheerde klachtenfunctionaris staat garant voor een permanente en toch onafhankelijke oplossing.

De klachten worden behandeld door een vast persoon. Doordat dit altijd dezelfde man of vrouw is, hebben cliënten voortaan een vast aanspreekpunt. Iemand die vertrouwd is met uw zorginstelling en die, indien gewenst, vermeld wordt in uw klachtenregeling.

Minimaal één keer per jaar ontvangt de Raad van Bestuur een gedegen rapportage over de klachtenafhandeling. De klachtenfunctionaris benoemt hierin feiten, duidt tendensen en doet aanbevelingen.

Tijdelijk

Een acuut bezettingsprobleem gelijk opgelost.

  • Een tijdelijke vervanging, bijvoorbeeld bij verlof, ziekte of piekmomenten.
  • Een contract met een begin- en einddatum.

Een tijdelijke klachtenfunctionaris biedt uitkomst als uw huidige klachtenbehandelaar plotseling niet meer beschikbaar is (door uitval of verlof).

Wij zorgen voor een tijdelijke klachtenfunctionaris, die op een hele korte termijn al kan beginnen en geen inwerktijd nodig heeft.

Onze klachtenfunctionaris is opgeleid, heeft een ruime staat van dienst en is gewend aan het maken van een snelle overstap naar een nieuwe omgeving. Het resultaat is dat de vervanger gelijk verder kan gaan waar uw eigen medewerker is gebleven.

Na afloop zorgt de klachtenfunctionaris voor een correcte overdracht, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Abonnement

Ideaal voor kleinere zorginstanties en kleinere zorgaanbieders.

  • Voor een vast bedrag per jaar beschikt u over een klachtenfunctionaris van Quasir die de klacht voor u behandelt.
  • Bij een klacht zorgt de klachtenfunctionaris van Quasir voor een adequate behandeling.
  • Binnen twee dagen na de melding van de klacht, start de behandeling ervan
  • Aantrekkelijk bij een moeilijk voorspelbare klachtenstroom.

Een abonnement is een aantrekkelijk aanbod voor zorgaanbieders die geen continue klachtenstroom hebben, maar wel willen voldoen naan de eisen van de Wkkgz met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De klacht wordt behandeld binnen een klein team van professionele functionarissen. Door hun jarenlange ervaring en korte lijntjes met u, zetten ze elke klacht om in een situatie die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen.

De prijs van het abonnement is gebaseerd op de omvang van uw organisatie.

Met een klachtenfunctionaris van Quasir voldoet u aan alle eisen die de Wkkgz stelt aan uw klachtenafhandeling.

Karin Haagsma portret
“Bij onvrede van cliënten is de klachtenfunctionaris het aanspreekpunt. Een doorlopende procesverbetering begint daarom met het objectief en nauwkeurig beoordelen van deze klachten.” Karin Haagsma, Klachtenfunctionaris bij Quasir
contact met quasir
klachtenfunctionaris zonder waardeoordeel

Wat is een klachtenfunctionaris?

Een klachtenfunctionaris behandelt een klacht (van een cliënt, nabestaande of vertegenwoordiger) over een zorgverlener. Het werk van een klachtenfunctionaris is om te zoeken naar een situatie waarin de aangeklaagde en de klager samen tot overeenstemming komen. Dit doet de klachtenfunctionaris door te bemiddelen, zonder te oordelen over de inhoud van de klacht. Recht doen aan de belangen van zowel de klager als de zorginstelling is daarbij het uitgangspunt.

Landelijk expertisecentrum voor zorggeschillen

Wij zijn Quasir Groep, hét Nederlandse expertisecentrum voor klachten, geschillen, calamiteitenonderzoek en cliëntenondersteuning.

Vanuit onze expertise zorgen we voor oplossingen voor zorgklachten, gerelateerd aan de Wkkgz. Onze dienstverlening omvat klachtenbehandeling en calamiteitenonderzoek. Daarnaast verzorgen we via onze Academy opleidingen aan klachtenfunctionarissen, vertrouwenspersonen en onderzoekers. Tot slot, helpen we zorgaanbieders om klachten van cliënten onafhankelijk te beoordelen, en zorgen we voor gedegen onderzoek naar calamiteiten.

Wij beschikken over meer dan 25 functionarissen, ieder met jarenlange ervaring bij zorginstellingen. Als organisatie lopen we voorop met intervisie tussen onze medewerkers, waaronder de klachtenbehandelaars en calamiteitenonderzoekers. Deze manier van werken levert vele voordelen op voor onze afnemers. Lessen die worden opgedaan op één locatie, worden gelijk toegepast op andere zorginstellingen. Doordat dit feedbackproces is verankerd in onze organisatie, zijn onze medewerkers in staat om marktontwikkelingen snel om te zetten in nieuwe inzichten.

Inmiddels zijn er meer dan honderd zorginstellingen in Nederland die profiteren van de professionaliteit en kunde van onze calamiteitenonderzoekers en klachtenfunctionarissen.

In 8 stappen van klacht naar oplossing

Logo beeldmerk

Stap 1: De minnelijke behandeling

Een cliënt, nabestaande of de vertegenwoordiger van een cliënt is ontevreden over de geboden zorg, maar wil nog geen formele klacht aanbieden. De klager bespreekt de klacht met de zorginstantie. Komen de partijen er niet uit? Dan komt de klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van Quasir.
Logo beeldmerk

Stap 2: In gesprek met de cliënt

De klager neemt contact op met de klachtenfunctionaris van Quasir. Deze hoort de klacht aan en laat de klager reflecteren. In veel gevallen is een luisterend oor al voldoende om de onvrede weg te nemen. Zo niet, bespreekt de klachtenfunctionaris vervolgstappen.
Logo beeldmerk

Stap 3: Gesprek met de zorginstelling

De klachtenfunctionaris houdt wederhoor bij de zorginstelling. Zowel de klager als de aangeklaagde worden stapsgewijs op de hoogte gehouden van het proces.
Logo beeldmerk

Stap 4: Als de gesprekken niet genoeg blijken

De klachtenfunctionaris onderzoekt de mogelijkheden voor bemiddeling tussen beide partijen en vraagt of beide partijen hiermee instemmen. De rol van de klachtenfunctionaris is hierbij onafhankelijk, waarbij informatie bovendien strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
Logo beeldmerk

Stap 5: Een bemiddelingsgesprek

Tijdens het bemiddelingsgesprek probeert de klachtenfunctionaris de partijen nader tot elkaar te laten komen. De klacht wordt dus niet inhoudelijk beoordeeld. In een vragende vorm zoekt de klachtenfunctionaris naar een passende afhandeling, eentje die recht doet aan beide belangen.
Logo beeldmerk

Stap 6: De vervolgstappen

Een bemiddelingsgesprek kan een klacht oplossen. Bereiken de klager en de zorginstelling geen oplossing? Dan worden vervolgstappen onderzocht.
Logo beeldmerk

Stap 7: Schriftelijke behandeling

De klager kan er op dit moment voor kiezen om de klacht formeel in te dienen bij de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris kan aanbieden om te ondersteunen bij het formuleren van de klacht. Hierna heeft de bestuurder zes weken om te antwoorden.
Logo beeldmerk

Stap 8: De geschilleninstantie

Gaat de klager niet akkoord met het antwoord van het bestuur? Dan zal de klachtenfunctionaris adviseren om de klacht voor te leggen aan de geschilleninstantie.

Vertrouwd door de zorgsector

Wat is een goede klachtafhandeling?

Wij geloven dat elke zorginstelling profijt heeft van onafhankelijke klachtenbehandeling. Onze klachtenbehandeling is effectief, omdat de klachtenfunctionaris geen binding heeft met uw organisatie, cliëntenraad en/of klachtencommissie. Hierdoor kan onze klachtenfunctionaris de klacht objectief bekijken, zonder een oordeel te geven.

Klachtenbehandeling is geslaagd als het lukt om een balans te vinden: de balans tussen uw belang als bestuurder aan de ene kant en het belang van uw cliënt aan de andere.

portretfoto vaan een klachtenfunctionaris

Veelgestelde vragen

Wie mag klachtenfunctionaris zijn?

Elke zorgaanbieder is verplicht om een klachtenregeling in te richten conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Onderdeel hiervan is dat u uw cliënten toegang geeft tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een persoon die een klacht van cliënt onafhankelijk behandelt.

Quasir helpt u hierbij. Ons team van ervaren en opgeleide klachtenfunctionarissen is flexibel inzetbaar. Hiermee voldoet u aan de eisen van de Wkkgz, met een contractvorm op maat.

Waarom onafhankelijkheid?

Vaak accepteren cliënten dat zorg anders liep dan verwacht. Het oplossen van klachten begint dus met het serieus nemen ervan, door middel van oprechte aandacht voor uw cliënt.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris helpt hierbij. Doordat de klachtenfunctionaris onafhankelijk van uw organisatie werkt, ontstaat vertrouwen in het proces en daarmee de uitkomst.

Wat doet een klachtenbehandelaar?

Een klachtenbehandelaar behandelt klachten van uw cliënten (of diens vertegenwoordiger of nabestaanden). De klachtenbehandelaar luistert naar de klacht, past hoor en wederhoor toe, en probeert te komen tot een situatie die recht doet aan de belangen van alle partijen. De klachtenbehandelaar heeft dus geen waardeoordeel, maar bemiddelt in een vragende vorm.

Ontmoet Quasir

Rolv Elverding coördineert tussen zorginstellingen en onze klachtenfunctionarissen. Neem contact op met Rolv voor een oriënterend gesprek.

contact abonnement

Binnen twee werkdagen een afspraak

Na het invullen van dit formulier nemen we binnen twee werkdagen contact op en maken we een afspraak om uw hulpvraag te bespreken.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.