Actueel & bibliotheek (archief-berichten-2020)

Beschikt uw instelling over een deskundige onafhankelijke klachtenfunctionaris?

Lees verder

Bent u als organisatie in staat om binnen 5 werkdagen een onafhankelijk calamiteitenonderzoek te laten starten?

Lees verder
© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.