Vertrouwenspersoon

Training Ethiek en “Moreel beraad” voor klachtenfunctionaris en vertrouwenspersonen

1 dag | hbo-niveau | € 475,00

Eendaagse Praktische training ‘Omgaan met Agressie en geweld in de zorg’

1 dag | hbo-niveau | € 495,00

Training Ethiek en “Moreel beraad”

1 dag | hbo-niveau | € 495,-

Masterclass Teken je boodschap

1 dag | hbo-niveau | € 475,00

Leer de impact vergroten van je begeleiding, training, presentatie, advies en/of communicatie door middel van sprekende en eenvoudige tekeningen.

Training Medewerker Vertrouwenspersonen

3 dag | hbo-niveau | € 1590,00 basis plus € 425,00 verdieping

Vertrouwenspersonen zijn er op verschillende plekken. Alle organisaties in Nederland hebben op basis van de Arbowetgeving en de Wet Bescherming Klokkenluiders een vertrouwenspersoon voor hun medewerkers. Belangrijk kenmerk van de vertrouwenspersoon is dat hij partijdig is. En dat hij een onafhankelijke houding heeft ten opzichte van de organisatie, ook wanneer hij daar in dienst is. In de training is er dan ook ruim aandacht voor deze basishouding. De trainers zijn zich ervan bewust dat veiligheid in de groep een vereiste is.

Training Cliënt Vertrouwenspersonen in de zorg en welzijn

3 dag | hbo-niveau | € 1590,00 basis plus € 425,00 verdieping

Vertrouwenspersonen zijn er op verschillende plekken. Een cliënt of een familielid van een cliënt in de zorg kan een beroep doen op een vertrouwenspersoon, Belangrijk kenmerk van de vertrouwenspersoon is dat hij partijdig is. En dat hij een onafhankelijke houding heeft ten opzichte van de organisatie, ook wanneer hij daar in dienst is. In de training is er dan ook ruim aandacht voor deze basishouding. De trainers zijn zich ervan bewust dat veiligheid in de groep een vereiste is.

opleiding Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

8 maanden | hbo-niveau |

Inmiddels heeft de Academy van Quasir 75% van de Cliëntvertrouwenspersonen Wzd opgeleid. De opleiding blijft zich ontwikkelingen, dit is inherent aan de ontwikkeling van deze nieuwe functie.

Cvp Wzd regio Noord

Advies nodig?

De Quasir Academy is hét opleidingsinstituut voor professionals en organisaties op het gebied van klachtenmanagement, calamiteitenonderzoek, cliëntenondersteuning en persoonlijke coaching en ontwikkeling. Hebt u vragen over één van onze opleidingen, trainingen of workshops? Of wilt u scholingsadvies voor het verbreden en verdiepen van uw vakkennis? Neem gerust contact op met de Quasir Academy.

© Quasir BV Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn 2021. Alle rechten voorbehouden.