logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

Opleiding tot herstelcoach


Herstelcoach …. iets voor u?

Mensen die iets traumatisch meemaken willen vaak maar één ding: het zo snel mogelijk achter zich laten en de draad van het gewone leven weer oppakken. Logisch.

De praktijk leert dat dit vaak langer duurt dan goed is; ingewikkelde letselschadetrajecten, bureaucratie en een trage afwikkeling van de schaderegeling dragen niet bij aan een spoedig herstel.

Waarom wachten als iedereen verder wil? Begeleiding door een herstelcoach kan hier de oplossing zijn. Bij herstelcoaching staat de cliënt centraal. Hij of zij weet zelf namelijk het beste wat er nodig is te herstellen.

De herstelcoach ondersteunt de cliënt bij maken van zijn eigen herstelplan. De cliënt bepaalt zijn eigen route en zal zich daardoor volledig inzetten voor zijn weg terug naar de maatschappij.

Whitepage
Download hier de whitepage van Quasir over het nut van de herstelcoach als hulp bij herstel na trauma. Herstelcoaching zal in het belang van de patiënt ook in de zorg belangrijker gaan worden als vorm van nazorg.

Belang herstelcoaching in de praktijk

Om het belang van herstelcoaching te onderstrepen heeft drs. Peter van Steen in het Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk het artikel: “Pleidooi voor de inzet van herstelcoaches” gepubliceerd. Dit artikel kunt u hier downloaden. In het hetzelfde tijdschrift hebben Francie Peters en Ellen van den Berg-Bakker eerder het artikel “Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten” gepubliceerd.

Meer informatie over wat een herstelcoach concreet voor cliënten kan betekenen is terug te vinden op www.deherstelcoach.nl.

logo-de-herstelcoach-nieuw

Indien de opleiding tot Herstelcoach succesvol wordt afgesloten dan zijn de PE-punten (permanente educatie) bij de NVVA: 21 punten en het Nivre: 10 punten.

Geef u op voor de introductiebijeenkomst op 21 juni of 21 september 2018 over het vak herstelcoaching en de opleiding tot herstelcoach. Een nieuw beroep waar iedereen beter van wordt. De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw).

Neem hiervoor telefonisch contact op met Quasir of gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Hier kunt u de brochure downloaden.

Deze opleiding past goed in het opleidingenaanbod van Quasir. Net zoals bij onze opleiding tot klachtenfunctionaris staan ook in deze opleiding de competenties onafhankelijkheid en oordeelvrij zijn centraal. Dus helpen om zonder hulp weer verder te gaan. Download hier de beschrijving van het modulair opgezette programma met studiebelasting.

De opleiding tot herstelcoach is door de SNRO geaccrediteerd en geregistreerd als hbo conform geaccrediteerde opleiding.

Hoe herstelcoaching is ervaren door een patiënt is terug te lezen in het artikel Resetten en focus op een nieuwe toekomst van www.stichtingletselschadenews.nl.

Spreekt het u aan? Kies dan voor de opleiding Herstelcoach van de Quasir Academy en de Bureaus.
Bij de opleiding tot herstelcoach wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren herstelcoaches van de Bureaus en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Uniek daarbij is dat voor een goede afweging of de opleiding tot herstelcoach iets voor u is, eerst een introductiebijeenkomst kan worden bijgewoond.

Trainers opleiding tot Herstelcoach

Om een goede afweging te maken of de opleiding tot herstelcoach iets voor u is, adviseren wij u naar de introductiebijeenkomst te komen. Kosten € 50,– exclusief btw.

U kunt zich hiervoor aanmelden of een adviesgesprek aanvragen via onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Praktische informatie over de opleiding tot herstelcoach
Door de uitgebreide herstelcoach opleiding te volgen maakt u kennis met alle facetten van het mooie coachingsvak. Uw trainers komen uit de praktijk en zullen veel praktijksituaties met u behandelen en u zult veel oefenen.

Cursusdata:
– Introductiebijeenkomst Leergang HC5: 21 juni of 21 september 2018
– Start opleiding tot herstelcoach Leergang HC5: 10 oktober 2018
– Examinatie voor de opleiding tot herstelcoach Leergang HC5: 13 of 14 maart 2019 (onder voorbehoud)

Module
1. Herstelcoach – visie of product?
2. Letselschade
3. Stijlflexibiliteit
4. Competenties herstelcoach
5. Coachingstechnieken
6. Psychosociale basiskennis
7. Rapporteren en communiceren plan van aanpak

Examinatie:
Diploma-uitreiking:

Leergang HC4
1. 10 oktober 2017
2. 31 oktober 2017
3. 15 november 2017
4. 28 november 2017
5. 20 december 2017 en 13 februari 2018
6. 9 januari 2018
7. 31 januari 2018

20 of 21 maart 2018
18 april 2018

Leergang HC5
1. 10 oktober 2018
2. 30 oktober 2018
3. 15 november 2018
4. 29 november 2018
5. 30 november 2018 en 14 februari 2019
6. 8 januari 2019
7. 24 januari 2019

13 of 14 maart 2019
17 april 2019

PE-punten:
Indien de opleiding tot Herstelcoach succesvol wordt afgesloten dan zijn de PE-punten (permanente educatie) bij de NVVA: 21 punten en het Nivre: 10 punten.

Programma opleiding:
Download hier de beschrijving van het modulair opgezette programma met studiebelasting.

Extra verplichte programma-onderdelen:
– Stage bij een herstelcoach of het uitvoeren van een onderzoek met betrekking tot herstelcoaching
– Intervisiebijeenkomst met medestudenten

Examen:
1 dag theorie, het voeren van een gesprek, het schrijven van een plan.

Studiebelasting:
Uw tijdsbesteding bedraagt 8 trainingsdagen, minimaal 1 stagedag, 1 dagdeel intervisie en tenminste 3,5 dagen voor het zelfstandig uitvoeren van opdrachten en bestudering van de theorie. Dit verschilt per cursist. Voor het examen wordt 1 dag gerekend.

Kosten:

€ 3.895,00 (excl. BTW | prijs met ingang van leergang HC3) voor het volgen alle modules excl. examen. Kosten voor het examen vanaf HC4 zijn € 450,00 (excl. BTW).

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht.

Trainingslocatie: Utrecht

Aanmelden voor een opleiding of telefonisch opleidingsadvies:
Gebruik onderstaand aanmeldingsformulier op de website van Quasir.

Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding of telefonisch opleidingsadvies herstelcoach

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZBTNGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!

Aanmelden button

Herstelcoaching in de media:
Resetten en focus op een nieuwe toekomst | Interview in Letselschade News met Kim, Maurice Steijn (voormalig trainer) en Monetta Wuring (herstelcoach). (www.stichtingletselschadenews.nl)
– Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten | Artikel in Tijdschrift letselschade in de rechtspraktijk door Mr. F.Th. Peters LL.M en E.A. van den Berg-Bakker. (www.hetexpertisebureau.nl)

Meer informatie:
Meer informatie over de opleiding tot herstelcoach kunt u opvragen bij het secretariaat van Quasir via het contactformulier op de website.