logo
EXPERTISECENTRUM KLACHTEN, CALAMITEITEN EN GESCHILLEN ZORG EN WELZIJN

19 geslaagden voor opleiding tot klachtenfunctionaris zorgsector Quasir Academy

 

Dit najaar ontvangen maar liefst 19 professionals tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Quasir Academy het diploma klachtenfunctionaris zorgsector.

Voor deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding is nu zelfs het 100 ste diploma uitgereikt door Marijke Levelink, manager Quasir Academy.

De duur van deze door de SNRO geaccrediteerde beroepsopleiding bestond uit 14 opleidingsdagen (28 dagdelen) en was verspreid over 9 maanden. Daarnaast heeft iedere gediplomeerde een stage gevolgd van minimaal 5 dagen.

Bij deze opleiding tot klachtenfunctionaris wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenfunctionarissen en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf.

Introductiebijeenkomsten 26 januari en 15 februari 2018

Door de inwerkingtreding van de Wkkgz, is de behoefte aan professionele klachtenfunctionarissen alsmaar toegenomen. Met een diploma van de Quasir Academy op zak, zult u zich onderscheiden en een goede kans maken op een baan in het ziekenhuis, GGZ instelling of in een andere zorg- of welzijnsorganisatie.

Quasir hecht er aan om tijdens een introductiebijeenkomst uitgebreid te vertellen wat de opleiding tot klachtenfunctionaris allemaal behelst en zal iedereen een persoonlijk opleidingsadvies geven. Om deze reden wordt tijdens de Quasir informatiebijeenkomsten zowel ingegaan op de genoemde opleiding tot klachtenfunctionaris als de zeer interessante opleiding tot calamiteitenonderzoeker. 

Gebruik voor het bijwonen van een introductiebijeenkomst, het volgen van een van de genoemde opleidingen of een vrijblijvend en kosteloos opleidingsadvies dit aanmeldingsformulier op de website van Quasir of bel naar 0561-618711.

De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een entreeprijs van € 50 exclusief btw. Bij definitieve inschrijving voor de opleiding wordt de betaalde entreeprijs natuurlijk als korting in mindering gebracht op de kosten van de opleiding.


Aanmelding introductiebijeenkomst, opleiding, training of aanvraag telefonisch advies

email-handtekening-quasir-728x90

Mogelijke keuzes:

Uw persoonlijke gegevens:

Achternaam (verplicht)

Voornaam (verplicht)

E-mail adres (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Functie

Organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Factuurgegevens:

Organisatie / afdeling

Postadres

Postcode

Plaats

Lid van:VKIG (Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg)VvK (Vereniging voor Klachtrecht)

Hoe bent u op de Quasir website terechtgekomen (verplicht):Dutch Health NetworkSkiprZorgvisieAD VisieStichting ZorggeschilDe Bureaus - Het HerstelcoachBureauVKIGVvKNCZZorgthuisnlGoogleQuasir NieuwsbriefStudent Quasir AcademyMedewerker QuasirAndere wijze

Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

Ik ga voor deze aanmelding akkoord met de betalings- en annuleringsvoorwaarden van Quasir.

Ja, Ik geef hierbij mijn contactinformatie aan Quasir zodat u met mij kunt communiceren over mijn vraag, aanmelding of verzoek om telefonisch advies over de opleidingen, trainingen of abonnementsdiensten van Quasir. Uiteraard is hierop het privacyreglement van Quasir van toepassing.

Na invulling van het formulier klikt u eenmaal op "Versturen". Daarna even geduld s.v.p. totdat de mededeling verschijnt dat het formulier is verzonden!